– Liv og lære nok en gang

– Høyres gruppeleder Kai Henriksen har i det siste hatt leserbrev i en rekke aviser i Nordland hvor han går til frontalangrep på Senterpartiet. 

Kurt Jenssen, gruppeleder Nordland Senterparti.  Foto: Arkiv

Meninger

Noen av hans påstander kan enkelt kommenteres slik:

Når SP prioriterer å bruke over 300 millioner på nytt fylkeshus i Bodø blir et mindre midler til samferdsel.

Dette er helt feil. Nordland Senterparti har som Høyres gruppeleder er 100 prosent klar over sagt at vi ikke skal bygge noe nytt tilbygg til fylkeshuset før dette kan regnes hjem.  Det betyr i klartekst at de leiekostnader vi i dag har «på byen» brukes på prosjektet og hvis dette ikke blir positivt så skrinlegges dette.

Når SP bygger ny skole i Bodø, blir det mindre linjer i distriktene.

Her tar igjen gruppelederen helt feil, og også nå er han 100prosent  klar over det. Bløff er en dårlig angrepsform. 

Senterpartiet har gjort det klart at vi ikke støtter bygging av ny skole i Bodø.  Vi ønsker å støtte distrikts-skolene, og det viktigste i så måte er at vi klarer å finne linjevalg som vi får god søkning til

Henriksen sier at AP og SP på fylkesnivå bare skylder på regjeringen, og at alt ligger i inntektsnøkklene.

Her blir det totalt skivebom fra høyrerepresentanten.  Dagens regjering har endret inntektsnøkklene med et eneste formål, å overføre penger fra distriktene til større byer og sentrale strøk. Dette betyr at Nordland fylke taper svært mange 100 millioner hvert år.

Har Nordland Høyre gjennom sin godsnakk- strategi tilført Nordland midler?  Har Nordland Høyre overhodet noe gjennomslag i regjeringskorridorene ?

Mindre andel av 16-18 åringer-  her tror jeg at gruppelederen er enig med meg i at det er noe som alle partier prosentvis må bære ansvaret for.