På tampen av året

I mitt hode er det et pluss når innbyggerne engasjerer seg i saker som berører dem. Politikerne bør oppmuntre til lokalt engasjement, skriver Wenche Skar i dette innlegget, som går i rette med et intervju Siv Dagny Aasvik har gjort.
Meninger

Det kan gjøre hverdagen som lokalpolitiker mer interessant, og også gi innspill som er verd å ta med seg underveis i beslutningsprosessen. Lokaldemokratiet er nettopp bygd på den enkeltes rett til å påvirke.

I sin kronikk på vol denne jula viser ordføreren i Hadsel til at man kan brenne for små og store saker, og hun hevder at det «nytter alltid å engasjere seg for det du tror på». Videre skriver hun: «At du bidrar med din mening gjør rett og slett at beslutningene som tas, blir bedre for flere». Ja! Sånn skal et sant lokaldemokrati virke, sånn skal innbyggerne oppmuntres til å engasjere seg! Men opplever innbyggerne i kommunen vår nødvendigvis dette? I sak etter sak hvor berørte innbyggere har stått opp og kjempet, møtes de stort sett med en mur av taushet fra posisjonspolitikerne. Jeg ønsker ikke å falle ned på et nivå hvor jeg bruker uverdige karakteristikker, men dette virker for meg å være arrogant, eller i beste/verste fall feigt.

Når jeg har håp og ønsker ved inngangen til et nytt år, dreier de seg i hovedsak om menneskene rundt meg og en bedre verden for alle. Som enkeltmenneske kan jeg prøve å gjøre en forskjell for barn og eldre ved å stå opp for urettferdighet som råker dem. Jeg synes bildet ordføreren bruker om myggen, er noe å tenke på. En mygg kan irritere så mye at den får oppmerksomhet, men jeg vet også hva en hel myggsverm kan få til. For alle som har samlet seg og stått opp mot makta i Hadsel, har det dessverre ikke hjulpet verken å være en enslig mygg eller en hel myggsverm.

Ordføreren avslutter kronikken sin med ei kraftfull oppfordring til vesterålingene: «Stå opp, det er på tide å forandre verden!». Det er mitt nyttårsønske for kommunen vår at dette ikke bare blir ei oppfordring i en ideell verden.

Med varme ønsker om et godt nytt år for oss alle