Lederen av Andøy Ap med spørsmål til egen partiledelse

Lederen av Andøy Ap, Einar Åbergsjord, har stilt en rekke spørsmål til partiledelsen i Ap.

Einar Åbergsjord spør om privatisering av forsvarsarbeidsplasser. 

Meninger

Jonas Gahre Støre, Martin Kolberg og Anniken Huitfeldt er blant dem som har mottatt spørsmålene.

Vi registrerer at Kongsberggruppen overtok AIM før jul, og at det etter det vi erfarer planlegges for privat vedlikehold av F-35 på Kjeller i et nytt verkstedbygg. Dette er den siste av mange privatiseringer av statlige/forsvarsabeidsplasser som er kommet i etterkant av stortingets forlik om forsvarets langtidsplan. Noen av disse privatiseringene virker å være mest ideologisk begrunnet, andre av ren nødvendighet, for å få jobben gjort for en organisasjon som sliter med store omstillingsutfordringer.

Vi er også kjent med at det er hektisk møtevirksomhet med flere aktører for å se på løsninger både for dagens P3 fly, og de nye P8 flyene.

1.            Var Ap kjent med privatiseringsplanene da forliket om langtidsplanen ble vedtatt?

2.            Har Ap noen prinsipielle innvendinger mot at stadige arbeidsplasser blir privatisert uten at Stortinget orienteres på egnet måte?

3.            Har Ap fått noen orientering om de økte kostnadene dette utløser, og hvordan disse skal dekkes?

4.            Vil Ap fremdeles hevde at beslutningsgrunnlaget vedr. flyttinga av Andøya flystasjon var riktig, og at beslutningen fortsatt vil gi reduserte driftskostnader over tid?