Hilsen Christoffer Ellingsen, gruppeleder Rødt Sortland

– Når Høyre bare ser Rødt

Meninger

Fjerning av begge de to stillingene i rus-/psykiatritjenesten i Sortland under siste budsjettbehandling var en vanskelig sak, - særlig for Rødt og H/Frp. Begge hadde disse stillingene inne i sine forslag.
Rødt Sortland v/Kamilla Fossem, Christoffer Ellingsen og Johnny Torgersen:

– Politisk ansvarsfraskriving for rus- og psykiatrisituasjonen?

 

Etter at Rødt sitt forslag ble nedstemt blant anna med stemmene fra H og Frp, var det en liten samtale med Høyre om et mulig fellesforslag. Den kontakten ble gjort fra Rødt v/undertegnede. Det viste seg ikke aktuelt for

Rødt å støtte forslaget fra H/Frp med bakgrunn i forslag til hvordan dette skulle finansieres. Det var heller ikke aktuelt å løfte disse stillingene ut fra resten av det heilhetlige forslaget til H/Frp. H/Frp gikk blant anna inn for å øke antall barn pr voksen i SFO fra 15 til 25 og fjerne 1.2 mill. fra vikarbudsjettet i helse- og omsorg. Dette kunne Rødt ikke være med på.  Når Høyres Roar Wessel Olsen legger breisida til med å kritiserer Rødt for ikke å støtte deres forslag, kan akkurat samme argumenter brukes mot dem for ikke å støtte Rødt sitt forslag om å beholde begge stillingene.

Rødt er for øvrig fornøyd med at Roar Wessel Olsen har fått med seg at Rødt mener den kritiske kommuneøkonomien i Sortland i hovedsak skyldes manglende tilbakeføringer til kommunene fra regjering og Storting. Dette synes tydeligvis Høyre er en avskyelig tanke! Når det er sagt, ser vi at det kunne vært gjort bedre arbeid mellom Rødt og Høyre mellom budsjettbehandlinga i formannskapet og sluttbehandlinga i kommunestyret. Etter formannskapet var det klart at begge parter var innstilt på å videreføre stillingene. Kanskje det kunne vært mulig å kommer fram til et felles forslag på akkurat dette punktet?

Så er det verdt å merke seg at Høyre heller går i strupen på Rødt i denne saka og ikke kritiserer AP, SV og SP som aldri hadde begge stillingene inne i sitt forslag. Men når en ser Rødt, ser en kanskje heller ikke skogen for bare trær.