Marianne Reinholdtsen, Myre:

– Rusprøver jukses med og det er skremmende enkelt!

En kilde forteller at juksing på Øksnes legekontor er enkelt, men at det sikkert skjer andre steder også.
Meninger

Rusprøver tas i tilfeller hvor man av ulike årsaker må bevise nykterhet. F.eks. for å få lov å ha samvær med barn, narkotikadommer, yrke, skole, familieforhold osv.

En kilde forteller at juksing på Øksnes legekontor er enkelt, men at det sikkert skjer andre steder også. Verktøy: FALSK URIN og FALSK PENIS. Det bestilles med noen få tastetrykk på nett! (Et enkelt søk på Google og du finner det.)

Jeg tenker at det er urovekkende at det fremkommer manglende kunnskap av kommunene (i dette tilfellet kommuneoverlegene i Vesterålen), i en artikkel på vol.no.


Kommuneoverlege: – Er et inntrykk av at det er blitt mer rus de siste årene

Kommuneoverlegene i Vesterålen opplever at flere er pålagt å ta urinprøver enn for noen år siden. Også flere skoleelever kommer for prøvetaking. Det økte antallet legger press på legekontorenes ressurser.

 

Samtlige kommuneleger i Vesterålen mener juksing er vanskelig. «Det skal ikke være fysisk mulig å bytte ut prøven eller tilføre noe i urinen. Det gjelder selve prøvetakinga. Så lenge personalet følger malen, eller rutinen, skal ikke det være mulig, sier Hadsels kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.»

Da tenker jeg at kommuneoverlegene er lite oppdaterte på informasjon OG at rutinene på legekontorene bør forbedres, når juksing faktisk forekommer rett foran øya på dem.

Jeg er ikke ute etter å bebreide de ansatte på legekontorene, men å sette søkelys på kompetansen og rutinene i det offentlige som man altfor lett har tillit til og som man forventer er solid og trygg. Vi vil være en god oppvekstkommune, ha det trygt i våre relasjoner og tillit til systemet. Da kan vi ikke ha det sånn.


Runar Slåttnes jobber med rusforebygging i politiet - advarer mot å glemme spriten:

– Jeg har større grad av bekymring for alle som drikker alkohol

Runar Slåttnes i politiet sier rusmiljøet i Vesterålen ikke er verre i dag enn tidligere, men at det er lettere å få tak i farligere stoffer. Han ber om at man ikke glemmer alkoholen når man snakker om skadelig rusmiddelbruk.

 

Artikkelen sier at det er en økning av folk som tar rusprøver. Så da håper jeg denne informasjonen kan være til hjelp for enkelte. Jeg håper selvfølgelig også at de rusavhengige som lurer seg selv og sine pårørende med å holde på sånn, klarer å finne det de trenger i livet av motivasjon for endring.

Kilden min for dette er en «Eks-rusavhengig», 2019 som har forklart hvordan dette gjøres.

Marianne Reinholdtsen, Myre

OBS: Reinholdtsen la først dette innlegget ut på Facebook. VOL har fått tillatelse til å gjengi det.