Kamilla Fossem, Rødt og Christian Torset, førstekandidat for SV i Sortland:

– Fint å se samfunnet stå sammen mot narkotika

Meninger

Det er fint å se et samfunn komme sammen slik vi gjør nå i Vesterålen. Stadig flere er ute og sier fra om at narkotika er noe vi ikke ønsker, og at ungdommen må tas bedre vare på.


– En er en for mye, så nå må det samarbeid og handling til

Som innbygger, som pappa og som medmenneske krever jeg nå handling, ikke flere unnskyldninger, bortforklaringer eller bagatelliseringer.

 

Håvard Hamansen-Wallstad har skrevet et engasjert innlegg i debatten, det samme har også flere privatpersoner. Høyre har tatt til orde for et folkemøte, ordfører og ulike kommunalsjefer er på banen, og politiet er med i debatten.
 
Det er engasjement og samarbeid som gjør hjemplassen vår til et bedre sted! Også SV og Rødt har diskutert saken, og i likhet med Høyre jobbet med å arrangere et folkemøte. Vi håper det blir et tverrpolitisk arrangement der alle etater og interesserte kan delta, og der alle innspill blir hørt. Det fortjener ungdommen vår!
 
Sammenlignet med mange andre steder er nok statistikken ikke så ille i Vesterålen, men som Hamansen-Wallstad påpeker: «Ett eneste tilfelle er ett for mye». Det sier vi oss enige i. Det politiske etablissementet må lytte til engstelsen som nå blir synlig, for det dreier seg ikke bare om et tilfelle heller. Tvert i mot er det mange familier, venner og kjærester som bekymrer seg for om nærmeste ligger døende et sted, med en overdose narkotika i armen. Dramatikken i en slik livssituasjon kan ikke overdrives!
 
Samtidig må vi erkjenne at vi neppe blir kvitt problemet fullstendig. De aller fleste som utvikler store rusproblemer har opplevd seksuelt eller fysisk misbruk, omsorgssvikt, mobbing eller andre psykiske traumer. Kampen mot narkotikaen begynner altså mange år før problemet blir synlig. Skal vi bekjempe narkotika, må vi gi barna våre en tryggere oppvekst. Vi må begynne i vårt eget nabolag.
 
Sårbarheten for rus er altså noe som krysser alle grenser og skillelinjer. Det viktigste vi kan gjøre, også på dette området, er å bry oss, ta vare på hverandre, og å inkludere alle som bor i vår region. Ensomhet er en annen kjent indikator på rusmisbruk. Heldigvis ser vi i avisene og på engasjementet på mange fronter at Bæsterålen er full av folk som har skjønt disse tingene. Sammen står vi sterkere i å løse utfordringer – spesielt når vi snakker høyt om dem!
 
Vi gleder oss på vegne av SV og Rødt til folkemøte og kamp mot narkotika!