Kamilla Therese Ravn Fossem, Rødt Sortland

– Narkohysteri Oddmund Enoksen?

Meninger

Oddmund Enoksen skriver kronikk på VOL i forbindelse med den offentlige debatten om rus i Sortland og Vesterålen. Budskapet er at det framstilles et falsk bilde av narkotikaomfang og narkotikabruk. Han kaller det skremselsbilde og hysteri.

Dette sier han samtidig som mange gir utrykk for å være urolig ut fra det de faktisk veit. Engasjementet er stort for å finne ut hvor omfattende problemet er og hvilke tiltak som eventuelt kan settes inn. 


 

Kanskje er det ikke så mye narkotika på Sortland som noen tror. Men kanskje er det også mer. Spørreundersøkelser sier nødvendigvis ikke hele sannheten. Det kan være at ungdommer ikke tør svare ja på spørsmål om de har brukt narkotika den siste tiden. I tillegg er det mange som ikke omfattes av spørreundersøkelser.


Også de som jobber innen rus og psykiatri er bekymret. Det mange barn og unge, og også voksne, som sliter med psykisk helse. Det er ensomhet, angst, depresjon. Vi har også saker om mobbing som den siste tiden har vært offentliggjort. Disse faktorene kan være med på å føre til rusmisbruk. Man skal uansett ta narkotika og narkotikabruk, og eventuelle problemene som følger, alvorlig. 


Hysteri? Si det til bekymrede foreldre, søsken, kollegaer, venner, naboer. Om Oddmund Enoksens meninger får forfeste bidrar det til å svekke truverdigheten til de som faktisk har opplevd alvorlig rusproblematikk. Hvordan dette opplevelse kan bare de sjøl si noe om. Om Enoksen ikke vil bidra til et sterkt engasjementet mot rus, blir hans sak. Vi andre skal stå på.