Håvard Hamansen Wallstad:

– Trist bidrag fra Enoksen

Meninger

Leste Oddmund Enoksen sitt innlegg den 18.01 «Demp narkohysteriet i Sortland», og er lite imponert over hans bidrag til denne viktige debatten.
Kamilla Therese Ravn Fossem, Rødt Sortland

– Narkohysteri Oddmund Enoksen?Kamilla Fossem, Rødt og Christian Torset, førstekandidat for SV i Sortland:

– Fint å se samfunnet stå sammen mot narkotika– En er en for mye, så nå må det samarbeid og handling til

Som innbygger, som pappa og som medmenneske krever jeg nå handling, ikke flere unnskyldninger, bortforklaringer eller bagatelliseringer.

 

Jeg mener det er trist at en anerkjent advokat og lokalpolitiker som Oddmund Enoksen påstår at foreldre og lokalpolitikere roper over seg, og er hysteriske i sin bekymring over utviklingen i narkotika og rusbruken blant unge i Vesterålen.

Det er trist fordi Enoksen bagatelliserer ungdommenes egne opplevelse og fortelling av den negative utviklingen. Det er trist fordi han bagatelliserer foreldrenes og innbyggernes egne bekymringer rundt problemstillingen.

Å bruke statistikk og spørreundersøkelser som argument for at bekymrede innbyggere er hysteriske og at de som ønsker å gi vesterålsungdom en bedre oppvekt roper over seg er i beste fall ansvarsfraskrivelse eller uvitenhet av en lokalpolitiker. På hvilket grunnlag kan du si at virkelighetsbeskrivelsen ikke er edruelig, og at man nå roper ulv i utide? Er det de statistikkene du skrev litt om?

Jeg er lei av å høre eksempler på at det er ikke noe verre nå enn det var før! Betyr det at vi synes det var greit før? Eller at Enoksen synes det er greit nå at ungdommer i de nederste ungdomsskole- trinnene blir tilbydd narkotika! Jeg begynner også å bli svært lei av at i hver debatt om temaet narkotika, brukes det eksempler om bruk av cannabis! Hva med alt annet? Sentralstimulerende medisiner, Hallusinogener, opiater, kokain, amfetamin, GHB, og blandingen av mye av dette. Dette er livsfarlige stoffer som tar liv!  Og det selges og brukes i Vesterålen også! Er dette greit Enoksen?

At man har snakket om å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika har ingen ting med denne saken å gjøre. Det er og vil fortsatt være kriminelt å innføre, kjøpe og selge, og så lenge dette foregår er det politiets oppgave å stoppe det. Dette må politiet tåle kritikk på om innbyggerne ikke føler at det blir gjort i tilstrekkelig grad. Intensjon med å avkriminaliser bruk og besittelse handler vel mer om at man skal kunne hjelpe dem som dessverre er tungt inne i sitt rusmisbruk, istedenfor å hugge føttene av dem.

Samtidig må lokale politikere tåle kritikk fordi innbyggerne ikke mener det legges nok i det forbyggende arbeidet, i psykiatri og helsetjeneste knyttet til ungdom og rus og fritidstilbud for ungdom. Og ikke minst må den aller viktigste resursen på banen, nemlig oss foreldre!

Oddmund Enoksen; å si at en ungdom som er utsatt for overgrep, vold etc. ifm. rus, en ungdom som sliter med psykiske lidelser eller har havnet i feil miljø ifm. rus, å si at foreldre som er bekymret for sine barn, å si at politikere som bryr seg om oppvekt vilkårene til Vesteråls- ungdommene, å si at frivillige trenere og resurspersoner til ungdom, å si at lærere, advokater, ansatte i psykiatrien, leger og mange andre som til daglig har kontakt med våre ungdommer, og som har uttalt seg om temaet i det siste er hysteriske og roper over seg er etter min mening mangel på empati og forståelse for de bekymringene og opplevelsen noen i vårt lokalsamfunn sitter med.

Jeg sier som jeg har sagt tidligere; EN ER EN FOR MYE, og det er sammen vi kan bekjempe dette!