Marius Meisfjord Jøsevold, gruppeleder, Nordland SV

– Ja, vi elsker?

Meninger

Erna Solberg og den nylig utvidede firepartiregjeringen, har analysert utfordringene i Norge og funnet ut at norske kvinner må føde flere barn. Det er nedsatt et utvalg, må vite, og statsminister Solberg brukte størstedelen av sin nyttårstale til å begrunne tiltaket. Et hovedargument er at det fødes for få barn til at samfunnet kan ta seg av oss gamle.

For en nitrist begrunnelse for å få flere barn! Som han sa, en gammel sliter fra hjembygda mi: Velsigna mange hender, men forbanna mange tenner! Han hadde ti barn og de skulle ha både mat og klær! Dette var før barnetrygden, og lenge før påslaget på 83 kroner i måneden. Men så var det jo arbeidskraft da! Denne dobbeltkommunikasjonen er kanskje en grunn til at kvinner velger å få færre barn:

  • Fødeavdelinger blir kraftig redusert, flere fødsler i transport på veiene.
  • Færre liggedøgn i fødeavdelingene, mor og barn skal ut fortest mulig.
  • Flere fattige barn, forskjellene mellom rike og fattige øker.

Kanskje er kvinnenes valg om å få færre barn et valg av mer eksistensiell karakter? I en nylig gjennomført undersøkelse sier fire av ti personer at de som vokser opp i dag vil få en økonomisk framtid som er dårligere enn den vi har i dag. I tillegg sier FNs klimapanel at dersom vi ikke tar dramatiske snuoperasjoner i vår miljøpolitikk, så kan vi risikere at kloden vår blir ubeboelig for de barna som Solberg ber oss om å sette til verden.

Sissel Mørk sier i et dikt at vi elsker våre barn ved å gi dem tran, sykkelhjelm og redningsvest. Men hvis vi virkelig elsker våre barn, så må vi spørre oss om hva slags samfunn vi gir dem. I et slikt perspektiv framstår Solberg sin nyttårstale både som klimafornekting og ansvarsfraskrivelse for en samfunnsutvikling som ikke er særlig barnevennlig, for å si det forsiktig.

Er det etisk forsvarlig å oppfordre kvinner til å føde flere barn uten å si et ord om hvordan de blir behandlet når de skal føde? Hvordan tenker regjeringen at vi skal løse klimautfordringene? Og ikke minst, skal vi oppfordre kvinner til å føde flere barn, når flere av de kommer til å bli fattige, og forskjellene i samfunnet bare øker?