Trond Holten og Lena Arntzen, Hadsel Høyre:

– Trafikksikkerhet trumfer formaliteter og byråkrati

Meninger

Vi kan i bladet Vesterålen lese at bussjåfører fra Boreal roper et stort varsko i forhold til trafikksikkerheten for våre innbyggere. (Bak betalingsmur.)

De beskriver et trafikkfarlig «kaos» ved Markedsbrygga, mangel på lyspunkter (som med enkle grep og velvilje kan fikses) som gjør det tilnærmet umulig å se potensielle farer og myke trafikanter. De beskriver videre dårlig skilting, nestenulykker og «unger alle veier». De poengterer som riktig er, at Hadsel kommune som skoleier må ta ansvar for sikkerheten til elevene.

De aller minste

Våre aller minste har liten trafikkerfaring, er små av vekst som gjør det vanskelig for dem å se og bli sett. De ser detaljer, men oppfatter ikke alltid sammenhenger, klarer ikke å bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg og tar ikke høyde for at biler kan dukke opp når de selv ikke ser dem.

På toppen av det hele er mange av dem på godt og vondt ukritisk regelstyrte. La dette være bakteppet for, og årsaken til at vi ikke kan sitte på gjerdet og vente på et makebytte med fylket som ikke skjer før til sommeren, oppgradering/opprustning av veilys som skal skje i en bestemt rekkefølge etter en bestemt plan, og strøing utført av en tredjepart.

Et varsko er ropt

Det er ropt varsko, og med dette må kommunen se bort fra datoer i planverk, og handle nå. Om det ikke strøs godt nok, sjekk det. Om det mangler veilys rundt bussene, gjør forskyvninger i planverket og fiks det. Gå i dialog med fylket om utfordringene knyttet til havnegata. Det spiller ingen rolle hvem som på papiret eier veien. Hadsel kommune er øverste ansvarlige for innbyggernes sikkerhet.

Trafikksikker kommune

Varaordfører fikk senest i juni 2018 overrakt 75 000,- til kommunen, samt 5000,- kroner hver til alle skoler og barnehager for videre trafikksikkerhetsarbeid. 

Dette forplikter, og la oss ikke komme i den situasjonen at vi må dra frem det velkjente ordtaket «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør».