Lise Christoffersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet:

– Erna - Har du glemt de funksjonshemmede?

Meninger

«God Høyre-politikk i Granavolden-plattformen» står det med fete typer på Høyres hjemmeside. Det er Arbeiderpartiet enig i, men det kommer ikke som noe sjokk at vi ønsker en annen kurs for Norge, med langt mer vekt på fellesskap og utjevning av sosiale forskjeller enn det vi finner høyreregjeringens erklæring.


Etter å ha hørt statsministeren legge fram regjeringserklæringen i stortingssalen i forrige uke, så tillater jeg meg å spørre: Hvor er det blitt av de funksjonshemmede? Erna Solberg nevnte dem ikke med ett ord. Høyre har selv lagt ut 30 nye ideer og løsninger fra Granavolden på hoyre.no. La meg komme med et par eksempler på hva Høyre mener er verdt å nevne: 120 km/t og åpne polutsalg til kl. 16 på lørdager. Men de rundt 90.000 funksjonshemmede som ufrivillig står utenfor arbeidsmarkedet, er ikke nevnt med ett eneste ord.


Siv Jensen sa i sitt innlegg i erklæringsdebatten at høyreregjeringens mål er en enklere hverdag for folk flest, at vi skal trygge Norge for framtida gjennom verdien av vår arbeidsinnsats. Heller ikke Jensen nevnte at funksjonshemmede med en enklere hverdag både vil og kan bidra til framtidig verdiskapning. Den nye likestillingsministeren fra Venstre fant heller ikke plass til de funksjonshemmede i sitt innlegg. Noe står i plattformen, men det er altså ikke viktig nok til å bli løftet opp og fram i regjeringserklæringen.


Regjeringen har fjernet tidsfristene for universell utforming
Spørsmålet er om det vil gå bedre når Norge til våren skal høres av komiteen som overvåker om vi følger opp våre forpliktelser etter FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Jeg lurer på hva de har å si om at høyreregjeringen valgte å fjerne alle tidsfrister for universell utforming. Jeg lurer på hva de har å si til at bilstønaden forsvant for alle dem som står utenfor både utdanning og arbeidsliv. Er det likestilling, eller er det snarere eksempler på diskriminering, og hvis det er diskriminering, vil da høyreregjeringen snu i slike spørsmål?


De funksjonshemmedes organisasjoner har et godt råd til oss politikere: Slutt å tenke i baner som handler om likeverd – det signaliserer at det er forskjell på folk – og begynn å tenke likestilling med rettigheter og plikter, som vi gjør når det gjelder likestilling for øvrig. De har også noen grunnleggende krav: Inkorporere konvensjonen i menneskerettsloven for å gi den større tyngde, også rettslig, rett til selvbestemmelse, beslutningsstøtte i stedet for vergemål og representasjon fra funksjonshemmede i alle sammenhenger der premisser legges og beslutninger tas. Plattformen gir dessverre ikke noe svar på slike spørsmål, selv om vi snakker om vår største minoritet.