– «Selvhatende» samer i Nord-Norge?

Da Hannah Arendt, filosof og forfatter med jødisk bakgrunn, i 1960 utga boka «Eichmann i Jersusalem», ble hun beskyldt for å være en «selvhatende jøde».

Oddmund Enoksen.   Foto: Arkivfoto

Meninger

Samme merkelapp har Norman G. Finkelstein, amerikansk statsviter og med foreldre som overlevde Warzawa-ghettoen, fått seg påklistra av Israel og den jødiske lobbyen i USA. I Norge har professor ved NTNU, Morten Levin, blitt omtalt som «selvhatende jøde» i deler av det norske jødiske miljøet.

Felles for dem som har fått dette stempelet på seg, er at de har tillatt seg å kritisere staten Israel og den sionistiske ideologen som staten er basert på eller å kritisere Israels behandling av palestinerne. Når ikke-jøder målbærer slik kritikk, rykker Israel og dets forsvarere raskt ut og definerer kritikken som antisemittisme. Men hvis det er en jøde eller person med jødisk bakgrunn som tillater seg å komme med samme kritikk, holder det ikke å bruke betegnelsen antisemittisme. Da tas også diagnosen «selvhatende jøde» i bruk.

Hensikten med å stemple kritikk på en slik måte, er åpenbar. Man ønsker å avlede oppmerksomheten fra innholdet i kritikken. Søkelyset skal i stedet rettes mot avsenderen. - For det må vel være noe galt med en person som kan rette kritikk «mot sine egne»?

Den samme hersketeknikken har nå spredt seg. Representanter for samiske organisasjoner har begynt å snakke og skrive om «selvhatende samer». På samefolkets dag (6. februar) i år lot Mikkel Berg-Nordlie, forsker på minoritetspolitikk ved OsloMet og redaktør for Twitterkontoen «Samehets», seg intervjue i avisene Nordlys og iFinnmark. Hans budskap var at «selvhatende samer» sto fremst i rekke når det gjaldt samehets.

At Berg-Nordlie og andre har latt seg friste til å benytte en slik giftig karakteristikk, er bare trist. For det er neppe noen tvil om hva som er formålet: Samer eller personer som har samisk bakgrunn og som ikke deler synet til Sametinget eller de samiske organisasjonene, settes effektivt ut av spill ved å gi dem en diagnose som «selvhatende».

Mikkel Berg-Nordlie har selv etterlyst en mer saklig debatt som samiske spørsmål. Og i egenskap av redaktør for Twitterkontoen «Samehets» har han lagt lista svært lavt for hva som fortjener karakteristikken «samehets».

Da er det rimelig paradoksalt at han og andre samiske representanter ikke unnser seg fra å sette en slik diagnose på sine meningsmotstandere.