– Kvinnekampen fortsetter!

Fredag var det kvinnedagen. I år fikk kvinnekampen en pangstart da regjeringa foreslo å innskrenke Abortloven. Tusenvis av mennesker rundt om i hele landet trakk ut i gatene for å protestere.

Christoffer Ellingsen og Kamilla Fossem i Rødt Sortland.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Abort og flere andre saker er enda høyst aktuelle å kjempe for, dessverre.

Per idag kan gravide bestemme å ta en eventuelt abort selv, fram til 12. uke. Etter dette må de til en nemnd og fremme sin sak, og personene i nemnda bestemmer om de får ta abort eller ikke. Regjeringa har foreslått å begrense rettighetene til gravide, blant annet med å legge ned flere nemnder. Å legge ned nemnder vil gjøre en tøff situasjon enda tøffere. Den gravide har en stor og vanskelig avgjørelse å ta, og må da i tillegg kanskje reise langt - for å tale sin sak for fremmede mennesker som kan avgjøre hennes framtid. Regjeringa har også foreslått å endre Abortloven, med paragrafen som gjelder tvillingabort(flerlingeabort). Dette er nå på høring. Kommer dette gjennom, betyr det at en som er gravid med flere, ikke får bestemme abort selv i det hele tatt, men må til nemnd uansett. Disse faktorene mener vi er innskrenking i kvinners rett til selvbestemmelse. Dette er umyndiggjøring av de gravide, og vi mener at de gravide kan få bestemme å ta abort fram til 18. uke, uten å måtte til nemnd.

En sekstimers arbeidsdag, og da også tredvetimers arbeidsuke, vil være et bra tiltak både i forhold til miljø, velferd, og også likestilling. Produktivitetsveksten kan tas ut i kortere arbeidsdager, og tariffoppgjør kan benyttes til å gradvis innføre sekstimersdag. Det norske arbeidslivet er preget av ulikheter. Ulikeheten gjelder lønn, hvor kvinner enda tjener mindre enn menn for likt arbeid - dette omregnet i hele stillinger. Ulikheten viser seg også i deltidsproblematikken, hvor en større andel kvinner jobber deltid. I hovedsak er det kvinner som jobber ufrivillig deltid. Vi mener at en sekstimers arbeidsdag, med full lønnskompensasjon, vil kunne gi kvinner mer tid til fritid og familie, skape et grunnlag for økonomisk selvstendighet og også skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Foreldrepermisjon må styrkes. Både graviditet, fødsel og også tiden etter fødsel er en stor fysisk og psykisk påkjenning for kvinner. Det kan også være komplikasjoner og andre faktorer som gjør at rehabiliteringen tar tid. I tillegg skjer den viktigste tilknytningen i barnets første levetid. Derfor er det viktig at mor sikres den første perioden etter fødsel. Vi mener at foreldrepermisjonen bør utvides til 52 uker, og med full lønn.

Seksuell frigjøring
Samfunnets normer hindrer mange i å være fri, deriblant mange kvinner. Seksuell trakassering på bakgrunn av kjønn, eller fordommer og hat på bakgrunn av seksuell legning, hemmer personlig frihet. Alle skal være fri til å være den man er, og elske den man vil. Da må vi jobbe mot negative holdninger og fordommer, og jobbe mot seksuell trakassering og seksuell vold. #metoo-kampanjen må følges opp med politiske tiltak. Blant annet må arbeidet mot seksuell trakassering styrkes i HMS-arbeid, Arbeidsmiljøloven og i forskrifter. Også på flere arena, som i skolen, må dette arbeidet styrkes. Vi må gå fra hashtag til handling. Det skal være trygt å være seksuell frigjort!

Også merking av retusjert reklame, og økte ressurser til forskning på kvinnesykdommer som endometriose og fibromyalgi, er saker Rødt jobber for.


Rødt fortsetter kampen for full likestilling, med disse og andre saker.