«Hvorfor dette skulle medføre et svar med påstander mot min person om usannheter og manglende kunnskaper er vanskelig for meg å forstå»

Jan Steffensen i MOS ønsker at det skal tas initiativ overfor grunneierne på Gulstadøya for å få tilrettelagt området til bolig- og/eller industriområde.   Foto: Arkivfoto

Meninger

Fremdrift, bygging av ny spesialenhet for demente i Hadsel kommune – svar til Hadsel Arbeiderparti og Hadsel Senterparti.

Jeg viser til utspill fra Hadsel Arbeiderparti og Hadsel Senterparti på VOL for noen dager siden, som jeg oppfatter som et svar på tidligere publisert leserinnlegg fra MOS v/undertegnede.

Bakgrunn for innlegget fra MOS var at vedtak om bygging ikke var kommet opp til politisk behandling i februar, slik det ble lovet fra Hadsel Arbeiderparti og posisjonen under budsjettbehandlingen i desember.

På vegne av MOS ba jeg derfor posisjonen redegjøre for hvorfor ikke saken kom til behandling i februar og hvilken tidsplan for forelå?

Hvorfor dette skulle medføre et svar med påstander mot min person om usannheter og manglende kunnskaper er vanskelig for meg å forstå.

Personangrepet går ikke spesielt inn på meg, men jeg vil advare om å fremsette slike påstander ovenfor ferske politikere som vi er så heldige å ha fått med i politikken.

Jeg føler nå selv at jeg har meget god oversikt over både budsjettprosessen og hvordan ny institusjon for demente bør utformes.

Men hensikten med innspillet fra MOS var å få frem tidsplanen for Hadsel Arbeiderparti og Hadsel Senterparti vedr. prosjektet.

Opposisjonen hadde lagt til grunn en mer forsert planprosess, men ifølge Hadsel Arbeiderparti og Hadsel Senterparti legges følgende til grunn:

  • budsjettvedtak for bygging 23. mai
  • anbud sendes ut i løpet av juni
  • kontrakt med entreprenør signeres i juli/august