«Lykkentreff-huset ikke egna som barnehage?»

Meninger

I avisoppslag i «Bladet Vesterålen» 15. mars blir ønsket og behovet for å bygge en ny, stor barnehage i Sortland sentrum omtalt.

Oppvekstsjef Erik Strand begrunner behovet for flere barnehageplasser samt ønsket om å erstatte etablerte barnehager som «drives i lokaler som ikke er godt nok egna». Her trekkes Lykkentreff barnehage og deler av Vestmarka barnehage fram.

Personale og foreldre i Lykkentreff barnehage leser med stor undring i avisa at Lykkentreff-huset blir vurdert som lite egna for barnehagedrift!

Vi har fått med oss at det fra politisk hold er gjort vedtak om sette i gang prosess for ny barnehage i sentrum.

Vi reagerer med stor undring på begrunnelsen. Behovet for å øke antall barnehageplasser vil vi ikke uttale oss om. Det vil antakelig resultatet av opptaket for neste barnehageår si noe om.

Vi stiller derimot spørsmål ved begrunnelsen om at Lykkentreff-huset ikke er godt nok egna som barnehage. Hverken personale eller foreldre er spurt om hvilke erfaringer og vurderinger de har i forhold til dette spørsmålet. Vi vil gjerne vite hvilken faglig begrunnelse Erik Strand legger til grunn for sin vurdering?

Vi er i tillegg redd for at påstanden blir oppfatta som at kvaliteten i Lykkentreff barnehage er dårligere enn i andre barnehager.

Lykkentreff-huset er ikke et moderne, strømlinjeforma bygg med mange spesielle fasiliteter. Det er derimot et hus som gjennom 30 år har tilpassa seg og utviklet seg i takt med og i samsvar med utviklinga av barnehagepedagogikken og utvikling generelt på barnehageområdet. Barnehage har et godt renommé og det faglige nivået er høyt. Både foreldre og personale vurderer huset med sin spesielle rom-løsning og atmosfære som svært godt egna til barnehagedrift.

Lykkentreff barnehage hadde i 2018 30-års-jubileum. Mange barn og familier har gode minner og erfaringer fra denne barnehagen. Personalet er stabilt. De framhever trivsel, godt arbeids- og fagmiljø.

I prosessen med å markedsføre behovet for å bygge ny barnehage i Sortland sentrum mener vi man må legge vekt på andre begrunnelser enn at Lykkentreff-huset ikke er godt nok egna til å drive barnehage i!