«Trenger vi storflyplass i Lofoten og Vesterålen?»

Oddmund Enoksen (SV).   Foto: Tone M. Sørensen

Meninger

Avinor utreder for tida ny flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen. Til grunn for utredninga synes å ligge ei oppfatning om at det er behov for en ny storflyplass i denne regionen. Dette under henvisning til prognoser om sterk vekst og et stort trafikkpotensial.

For å nå måla i Paris-avtalen, nå utslippa fra luftfarten reduseres sterkt. Da må vi fly mindre og ikke meir slik Avinor har som mål. For halvparten av nordmenns klimafotavtrykk fra reising, kommer fra fly.

Å bygge en ny storflyplass i Lofoten og Vesterålen vil etter mi vurdering være dårlig klimapolitikk. For en ny storflyplass vil utvilsomt bidra til meir flytrafikk, og ikke mindre.

I tillegg vil det være dårlig samfunnsøkonomi å investere et ukjent antall milliarder kroner i en ny storflyplass når vi allerede har flyplassen på Evenes. Det er allerede vedtatt å bygge Hålogalandsvegen som vil korte ned avstand og tidsforbruk fra så vel Lofoten som Vesterålen til flyplassen på Evenes. Da blir det ekstra meiningslaust å skulle bruke ytterligere milliarder kroner på å redusere trafikkgrunnlaget for den samme flyplassen.

Dagens struktur med storflyplass på Evenes kombinert med småflyplasser på Skagen, Svolvær og Leknes har eksistert siden 1972/73.  Det er ingen gode grunner til å legge ned disse småflyplassene til fordel for en ny storflyplass, hva enten denne blir etablert i Lofoten eller på Skagen. Det er også all grunn til å frykte at Andøya vil miste sitt sivile flytilbud om det blir bygd en ny storflyplass i regionen.

  • Ser ordføreren det problematiske i at Avinor ivrer for økt flytrafikk samtidig som vi av hensyn til klimaet trenger å få redusert den samme flytrafikken?
  • Er det fornuftig samfunnsøkonomi å bygge ny Hålogalandsveg og samtidig arbeide for å etablere en ny storflyplass som vil undergrave trafikkgrunnlaget for flyplassen på Evenes?
  • Er ordføreren enig i at det kan være mest fornuftig å beholde den allerede etablerte flyplasstrukturen i Lofoten og Vesterålen?