«Nordlands rikdom må utvikles- ikke avvikles»

Jonny Finstad, Margunn Ebbesen, Beate Bø Nilsen og Grethe Monica Fjærvoll i Nordland Høyre 

Meninger

For å skape et globalt og bærekraftig velferdssamfunn trenger verden mer mat, mere energi, mere mineraler, ny teknologi og flere miljøvennlige klima-løsninger. Eksportfylket Nordland har disse globale verdiene. Nordland kan og bør ta en nasjonal og internasjonal lederrolle i det grønne skiftet.


Nordlands naturressurser er en rikdom som ikke må vernes eller avvikles, men videreutvikles slik at den kommer Nordlands befolkning til gode. Der Nordland Høyre sier ja til å ta i bruk naturresursene er de rødgrønne partiene rykende uenig- og sier nei.


Det eneste vernet Nordland trenger, er et vern mot politikere, byråkrater og organisasjoner som sier mere nei enn ja.


Nordland Høyre mener det er avgjørende å utvikle et bedre, og fremtidsrettet båt og fergetilbud i Nordland. Videreutvikle og prioritere fylkesveiene, fordi det er viktig at fylket bindes sammen for at folk og varer skal komme trygt frem.


Videreutvikle et bedre og billigere flytilbud på kortbanenettet og bygge nye og større flyplasser, fordi det minsker avstandene mellom folk og næringsliv og skaper nye muligheter for nærings og samfunnsutvikling.


Videreutvikle naturressursene og reiselivet i hele fylket, fordi det skaper vekst og flere nye arbeidsplasser for folk og ungdom som vil etablere seg i Nordland.


Videreutvikle havbruksnæringa i fylket, fordi vi tror på og vil legge til rette for en bærekraftig næring som bidrar til kvalitet i matproduksjonen verden trenger, som vi kan være stolte av.


Videreutvikle petroleumsnæringa i fylket, fordi vi tror våre løsninger med strenge miljøkrav til teknologisk utvikling vil skape ny lokal næringsutvikling som kan bidra til nye løsninger for å nå verdens klimamål.


Videreutvikle mineralnæringa i fylket, fordi det er en fremtidsnæring vi trenger til batteriproduksjon, nye teknologiske produkter- og framtidsløsninger som bidrar til det grønne skiftet.


Videreutvikle energisektoren i fylket, fordi vi har ren vannkraft og energi som kan skape ny lokal industri, blant annet hydrogen og blokkjedeteknologi, datasentre -og vi har klimavennlig overskuddsenergi som verden trenger.


Videreutvikle fiskeriene med en variert flåte og mottaksstruktur i fylket, fordi vi trenger alle stolte fiskere og redere som bidrar til tradisjonene, vekst og bærekraft i en næring med stort potensiale.


Videreutvikle landbruksnæringa i hele fylket, fordi vi tror på Nordlandsbondens kvaliteter og kortreist matproduksjon.


Satse på utdanning og kompetanseutviklingen Nordland trenger for å rekruttere ungdom til ledige stillinger som videreutvikler fylket for vekst og bosetting av neste generasjon.


Det er dette Nordland skal leve av i fremtiden!