«4H-ungdommen vil reise kollektivt»

4H-ungdommen vil reise kollektivt - ønsker bedre samarbeid og korrespondanse i kollektivtransporten!

  Foto: Vidar Eliassen

Meninger

Barn og ungdom i Nordland er opptatt av gode kollektivtilbud som gir oss muligheter til å reise miljøvennlig, og til å komme oss dit vi ønsker uten å være avhengig av andre med bil. Noe av det viktigste for oss i 4H Nordland er at samferdselstilbudene samarbeider med hverandre. Med bedre korrespondanse mellom busser, tog, ferjer og hurtigbåt i fylket vårt ville det vært lettere å planlegge reiser, mer praktisk å reise over lengre avstander, og mer motiverende å bruke fellesløsninger framfor fly og bil.

Det er viktig for oss at bussen, så langt det lar seg gjøre, venter på toget, og at ferja og hurtigbåten i neste rekke, så langt det lar seg gjøre, venter på bussen. Kollektivtransport bør foregå så trygt som mulig, og dermed er det viktig med gode avtaler som gjør at busser ikke må kjøre for fort for å rekke å komme fram så passasjerene rekker neste transportmiddel. Det er et viktig miljøtiltak at så mange som mulig bruker kollektivtransport til så mange som mulig av reisene sine. Da er det viktig for oss i 4H Nordland at det er lett å velge miljøvennlig, og at det blir lettere enn i dag.

For å velge kollektivtransport, trenger vi først og fremst ruter og selskap som samarbeider og korresponderer, slik at det er enkelt å ta seg mellom bygder, små og større byer uten å risikere ventetid eller å miste båten på grunn av forsinkelse på bussen, for eksempel. I tillegg ønsker vi unge i 4H Nordland oss hyppigere bussavganger fra bygdene til større tettsteder eller nærmeste sentrum, slik at det blir lettere å delta i aktiviteter og samfunnet der. Pris er også et viktig insentiv for å velge kollektivt. For en ung voksen person kan det i dag være litt billigere å ta fly fra Skagen til Bodø, sammenliknet med buss samme strekning. Det er viktig for oss at det er overkommelig og fornuftig å velge kollektivt og miljøvennlig. Da må prisene ned!

Ta vare på myr og matjord!

Det blir bygget nye veier og bygninger på områder som egner seg godt til å dyrke på, og disse områdene vil vi aldri få tilbake. Vi i Norge er ikke selvforsynt med mat, og siden vi har så lite areal vi kan bruke til å dyrke på, må vi ta vare på det vi har. Det mener 4H Nordland, med mange barn og ungdommer med tilknytning til landbruket i Nordland.

Det blir ødelagt mer enn nødvendig matjord med dårlig planlegging. I planprosesser burde det sette et krav om at det blir gjort tiltak for å kunne bevare markene. Eksempler på tiltak kan være jordflytting som gjør at du kan flytte områdene som er truet mens jobben i nærheten pågår. Når arbeidet er ferdig, legges jorden tilbake. Dette gjør at vi kan ta i bruk jorden med godt potensiale innen få år. Vi i 4H Nordland mener dette er krav som offentlige byggherrer for vei (for eksempel Statens Vegvesen) bør stille til firmaene som får anbudet til å bygge vei.