Lykkentreff-huset er godt egna som barnehage

Meninger

Vi takker VOL for å følge opp saken om Lykkentreff-huset. Vi er glade for at vi omsider fikk svar på vårt spørsmål angående uttalelse fra kommunalsjef Erik Strand.

Vi vil kommentere noe av innholdet i hans svar.

  • Han sier at han oppfatter at det i debattinnlegget legges opp til at han mener Lykkentreff er en barnehage med dårlig kvalitet. Det skjønner vi ikke! Vi har etterspurt en faglig begrunnelse for hans uttalelse om at barnehagen drives i lokaler som ikke er godt nok egna.
  • Han sier at han har uttalt seg om barnehagen i forhold til at den ikke er universelt utforma og den tekniske kvaliteten. Det er ei presisering og en begrunnelse som ikke kommer fram i hans opprinnelige uttalelse.

Vi har siden spørsmålet om å bygge en ny, stor barnehage i sentrum fått flere skiftende begrunnelser for at Lykkentreff barnehage bør opphøre.

  • Første argumentasjon som ble presentert: Økonomisk begrunnelse. Oversikt over kostnad pr. barn lagt fram for politikerne, viste imidlertid at kostnaden i Lykkentreff lå som nr 2 av 7 kommunale barnehager i forhold til kostnadseffektivitet.
  • Neste begrunnelse var Ordførerens uttalelse om at inneklima i Lykkentreff var dårlig. Hun hadde imidlertid ikke fått med seg at det var investert 1 mill kr i nytt ventilasjonsanlegg. Inneklima i Lykkentreff var allerede svært godt.
  • Så kom begrunnelsen om at lokalene ikke var godt nok egna. Denne begrunnelsen mangler barnehagefaglig innhold. Tvert i mot mener både foreldre og ansatte at lokalene er svært godt egna.
  • Nå er begrunnelsen behovet for universell utforming og teknisk kvalitet.

Det er riktig at Lykkentreff-huset ikke er universelt utforma. Klarest kommer det fram ved at det ikke er egna for rullestolbrukere. Dette er imidlertid ikke et stort behov. Sortland har nok barnehageplasser til å dekke behovet i andre barnehager. Lykkentreff barnehage har gjennom årene tatt imot mange barn med funksjonshemninger av ulike slag. Det har til og med blitt flytta barn fra andre barnehager med begrunnelse at Lykkentreff har vært bedre tilpassa deres behov. Dette har med fysisk utforming av lokalene å gjøre: god romløsning og lavt støynivå.

Når det gjelder den tekniske kvaliteten i huset, er den så vidt vi vet god. Selvsagt er det behov for en del vedlikehold og utskifting. Barnehagen har tross alt blitt drevet i 30 år uten store oppussinger ut over ytre vedlikehold og installering av nytt ventilasjonsanlegg.

Utgangspunktet for debatten er spørsmålet om bygging av en ny barnehage i sentrum. Det er et politisk spørsmål. Vi har forståelse for en argumentasjon som sier at det ikke er rom for alle barnehagene i Sortland dersom man bygger en stor barnehage. Begrunnelsen for dette behovet må være ei vurdering av behovet for barnehage knytta til barnetall. Søknadsmasse og prognoser for befolkningsvekst må være grunnlag for denne vurderinga.

Vi er opptatt av at det i begrunnelsen for bygging av ny barnehage, markedsføres korrekte argumenter. Vi reagerer negativt på at det som viktig del av begrunnelsen, med skiftende argumentasjon, blir lagt vekt på behovet for å legge ned Lykkentreff barnehage.


For personalet i Lykkentreff barnehage: