«Høyreregjeringen har satt likestillingen i revers»

Frustrerte over at regjeringen gjennom store og små bidrag gradvis har satt likestillingen i revers, fikk vi i 2017 flertall for at likestilling skulle få sin egen årlige debattdag i Stortinget. For andre gang måtte likestillingsministeren derfor denne uken møte i Stortinget for å gi en statusrapport av hvordan det står til med likestillingen i Norge i 2019.

Anette Trettebergstuen. 

Meninger

Kampen for økt likestilling er en frihetskamp. Selv om vi i Norge har kommet langt, er vi ikke i mål. Det er fortsatt for langt mellom de formelle rettigheter folk har, og de reelle mulighetene til frihet folk opplever i livene sine. Den årlige redegjørelsen og debatten er derfor en utmerket anledning til å sette trøkk på likestillingsarbeidet.

Vi vet så altfor godt at likestilling ikke kommer av seg selv, og at seire ikke vinnes en gang for alle.  Kontantstøtteordningen som holder kvinner borte fra arbeidslivet, angrep på kvinners rett til abort, svekkede rettigheter i arbeidslivet og økte makspriser i barnehagen er slike eksempler på at ordninger som har gjort menn og kvinner mer likestilt blir angrepet og svekket. Likestillingsministeren kunne nå fortelle Stortinget at det fortsatt skal satses på kvinnehelse, og det tretten år etter at Aps daværende helseminister Sylvia Brustad tok initiativ til et nasjonalt senter for kvinnehelse. Hun mente også at man kunne være tilfreds med mye, og at nye ideer fra opposisjonen manglet.

Vel, vi er ikke tilfreds. Det var derfor vi, i forbindelse med behandling av likestillingsmeldingen i 2016, la frem 50 konkrete forslag til nye likestillingstiltak. Det var derfor vi foreslo 8 nye forslag denne uka. Det var et enstemmig Storting som stilte seg bak forslaget vårt om at det skal sikres kjønnsnøytrale titler i arbeidslivet. Et lite, men også symbolsk viktig bidrag til likestillingen.

I fjorårets debatt krevde vi at regjeringen skulle gjennomgå likestillingseffekten av den økonomiske politikken, og fremme forslag som skulle bidra til å redusere de økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn.  Vi etterlyste svar i november samme år, og må konstatere at likestillingsministeren heller ikke nå i april fant tida inne til å presentere regjeringens svar.  De har vel neppe giddet se på saken.

Jeg skal love likestillingsministeren at Arbeiderpartiet vil fortsette å bidra med ideer for å bringe likestillingen fremover. Vi er ikke i mål før kvinner og menn har de samme rettighetene og mulighetene, i arbeidslivet, i familielivet og i samfunnet generelt. Et samfunn der folk diskrimineres eller der likestillingen er svak, er et samfunn som sløser med sine menneskelige ressurser.