«Skal Norge ha folk boende i hele landet må man også ha utdanningstilbud som tilrettelegger for dette.»

Meninger

Nord universitet la fram forslag til ny studiestruktur forrige uke. Forslaget innebærer en rasering av særs viktige studiesteder i Nordland og Trøndelag. Lærer- og Helseyrket krever særskilt kompetanse og utdanning. Ved å ha spredt campus så sikrer man rekrutteringsgrunnlag lokalt. Hvordan kan man foreslå en struktur som på sikt vil kunne få fatale konsekvenser for sykehjem, eldrehjem, spesialisthelsetjenester, hjemmehjelp, sykehus, skoler, barnehager med mer? Dette er kompetanse som er sårt nødvendig.


 

Skal Norge ha folk boende i hele landet må man også ha utdanningstilbud som tilrettelegger for dette. Nord universitet har med sitt forslag foreslått å samle hovedtyngden av utdanning til Bodø og Levanger. Med dette foreslås Nesna, Sandnessjøen, Stokmarknes og Namsos lagt ned.


Nord universitet:

Sender forslag om ny studiestedsstruktur på høring

Nord universitet hadde tirsdag styremøte på Værnes. Der ble det vedtatt at innstillingen til konstituert rektor, Hanne Solheim Hansen, denne uken sendes ut på høring.

 

Over 70 prosent av lærere som i dag jobber på Helgeland har tatt utdanning ved Nesna. Nesna er studiestedet med flest søkere til lærerutdanning. Det samme kan sies om Stokmarknes, som er et av landets mest populære studiesteder for deltidsstudier av sykepleien. Her blir om lag 70 % av studentene igjen og arbeider i regionen etter endt utdanning. Får Nord universitet det som de ønsker, vil det kunne få fatale konsekvenser for Nordland og Trøndelag.

I et samfunnsøkonomisk perspektiv er forslaget også uforståelig. Norge er på mange måter annerledeslandet som ikke kan bli annerledes nok. Dette gjelder også bosetningsmønsteret. Det jobbes kontinuerlig for at unge skal kunne jobbe i hele landet, at det skal være levende bygder og gode nær-miljøer med tilstrekkelig arbeidsplasser for familieforhold. Tallene fra Namsos, Stokmarknes og Nesna er ubestridelig særs gode, og viser til et velfungerende forhold mellom utdanningsinstitusjoner og regionale tjenestetilbud.


 

Senterungdommen ønsker en campusstruktur som ivaretar innbyggerne våre og samfunnets reelle behov. Vi ønsker en struktur som legger til rette for kompetanse og arbeidsplasser i hele Norge.

Det er på overtid at regjeringa nå er sitt ansvar bevist og korrigerer Nord universitet gjennom å sikre desentralisert skolestruktur i Nordland og Trøndelag. Det kan i den sammenheng være på sin plass å minne dem på deres egen regjeringserklæring fra november, hvor de blant annet vil: Legge til rette for etter- og videreutdanning med mulighet for desentraliserte modeller for utdanning. Sikre desentralisert utdanning for å rekruttere flere lærere til distriktene og sikre praksis-nær utdanning. Å la Nord universitet få gjøre som de foreslår er det motsatte av regjeringens erklæring.

Å fjerne rekrutteringsgrunnlag er et steg på veien til et dårligere tjenestetilbud i landet, og et steg i feil retning. Et steg i retningen av et dårligere Norge – på regjeringens vakt.


Torset med rivende oppgjør mot privatisering av naturressurser

SVs Christian Torset tok i sine 1. mai-taler et rivende oppgjør mot privatisering av naturressurser under sine 1. mai-taler.