«Med lov skal landet bygges»

Meninger

Dette innlegget er ment som ett forslag til vår Sorenskriver Hans Edvard Roll til hans innlegg 09 mai vedrørende vår frykt for å kunne miste Vesterålens Tingrett.
Det er jo helt riktig som du sier om det som Høyres  justispolitiske talsperson Peter C. Frølich sier er i tråd med de andre sammenslåingsreformene som vi tilbudt, og at dette møter motstand blant tingrettens medlemmer, og som også er i tråd med det generell  spørsmålet om kommunesammenslåingen i vår region, så dette forbauser meg heller ikke noe stort  at Sorenskriver Kirsti Ramberg også haller til denne siden mine tanker om dette også er i tråd med hennes begrunnelse for til at dommerne kan få habilitetsproblemer når det Juridiske grunnlaget svikter når ikke det best kvalifiserte personellet er tilstedeværende.


Det er jo av avgjørende og overordnet betydning at rettssikkerhetsperspektivet fungerer 100 prosent i slike alvorlige livsavgjørelser for den enkelte.


Men det er mere i vårt nåværende rettssystem som ikke holder mål, noe som jeg selv har vært vitne til, og det gjelder den strategien som vårt Forliksråd er lagt til kjenne, hvor jeg har vært vitne til at Juridisk praksis i virkeligheten ikke kan praktiseres slik dette gjøres i dag fordi en domsavsigelse i Forliksrådet kan være  meget  rettsstridig i den form hvor dagens praksis utøves, og en slik dom kan også være helt rettsstridig relatert til  domsavsigelse hos våre Høyesterettsdommere.


Jeg vil nå bare til slutt minne om at vår Nasjon og vår folkevalgte enestående storting  hvor vår religion og grunnlov er Basis for vårt folkestyre, og dette må vi trolig alle forholde oss til så lenge vi er et demokrati.