«Maurnes-bassenget må utbedres nå, uavhengig av skolestruktur»

Meninger

Maurnes-bassenget må utbedres NÅ uavhengig av skolestruktur, og Beate Bø Nilsen stilte i siste Formannskapsmøte (9. mai) spørsmål om hvor langt er Sortland kommune kommet i arbeidet med ventilasjonsanlegget ved Maurnes Skole. 

Bassenget ble stengt etter nyttår og Formannskapet bestilte en nærmere utredning om ventilasjonsanlegget i møte 24. januar pga. behovet for bassengkapasitet i Sortland. Det skuffende men ikke uventede svaret fra Rådmann var at man ikke var ferdig med vurderingen ennå, men at selve bygget over bassenget er i ekstremt dårlig forfatning. Selve bassenget er imidlertid i veldig god stand (så bra)!

At bygget rundt er problemet burde imidlertid ikke komme overraskende på Rådmann. Allerede i 2014 laget Norconsult en tilstandsanalyse av Maurnes skole og her fremkommer det at bygningskonstruksjonen er feilkonstuert med betydelige kondensproblem i takkonstruksjonen. Totalt kostnadsoverslag for utbedring inkl. tekniske anlegg og uforutsett ble den gang satt til 12,5 mill.

Utredning i forbindelse med skolestruktursaken viser tilsvarende i tilstandsbeskrivelse av skolebygg – utskiftingsbehov Svømmebasseng og Gymsal er angitt til 12,4 mill. At Rådmann velger å bruke utrykket ekstremt dårlig kan derfor virke mere som en unnskyldning og «svartmaling» for å utsette fremlegging av sak til politisk avgjørelse i Formannskapet. At varmen går rett ut av vinduet burde ikke komme som noen overraskelse fordi slik har det vært i mange år, og nytt ventilasjonsanlegg endrer ikke noe på det faktum.

Høyre har i hele denne kommunestyreperiode vært en pådriver for at skolebygg og uteområder oppgraderes inkludert foretatte utbedringer ved Maurne skole. Uavhengig av valg av skolestruktur må Maurnes skole beholdes i mange år ennå og bassenget (ventilasjon) må utbedres snarest slik at det kan komme i drift til nytt skoleår.

 Bassenget brukes jo også for å gi svømmetilbud for ungene på Sigerfjord og Strand skole og vi forventer at partier i posisjon følger opp og får sak om utbedring av ventilasjonsanlegget til Formannskapet før ferien. En ytterligere trenering av avklaring om utbedring vil bety at hele høsten går før bassenget kan komme i drift igjen. Når er det tid for å vise politisk handlekraft!