Andøya flystasjon:

«Erna drives fra skanse til skanse»

Odd Arne Andreassen er medlem av Senterpartiet, tidligere oberst ved Andøy flystasjon og jobber i dag som prosjektleder for Norsk dronesenter AS i Oksebåsen. Han er kritisk til statsminister Erna Solberg og regjeringens forsvarspolitikk i dette innlegget.

Odd Arne Andreassen. 

Meninger

Regjeringens hardkjør for å legge ned Andøya flystasjon synes stadig mer meningsløst. Saklige argumenter fra forsvarsekspertene og fotfolket har prellet av som vann på gåsa, men sakte men sikkert har Erna Solberg og hennes lag måttet ta realitetene inn over seg. Resultatet er en glideflukt vekk fra nedleggingsvedtaket Stortinget fattet i 2016, men uten at forholdet til det sittende Stortinget er avklart.

Vesterålen Senterparti slutter opp om våre folk på Stortinget som utrettelig har arbeidet for landets beste i Andøy-saka. Sammen arbeider vi fortsatt for at Erna skal bli nødt til å gjøre full retrett og tilbakekalle det ubegripelige vedtaket som raner Forsvaret og Vesterålen for en skreddersydd base for maritime patruljefly (MPA). En robust base som kan ta imot allierte kampfly i krise og krig.

Vesterålen Senterparti minner om at Andøya flystasjon aldri ble vurdert som base for de nye patruljeflyene av typen P-8 Poseidon. Men det er ingen som har levert troverdige forklaringer på hvorfor Andøy-basen, som har tjent nasjonen og NATO i 63 år, plutselig er uegnet for nasjonale MPA-operasjoner. 

Regjeringens forsvarspolitikk avmagrer distriktene. I dag er det Andøya og Bardufoss, i morgen er det Kystvaktbasen på Sortland. Godt etablerte virksomheter lokalisert i operativt gunstige områder er blitt kasteballer i et spill der det meste handler om sentralisering.

Basen på Andøya er av Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) beskrevet som den viktigste flybasen i NATOs nordflanke. Dette har statsminister Solberg (H) tydeligvis forstått siden hun på Andenes nylig uttalte at basen ikke blir nedlagt, men videreføres som en viktig flybase for allierte øvelser. Denne uttalelsen er i strid med nedleggingsvedtaket, og et uttrykk for at urimeligheten i vedtaket sakte men sikkert begynner å gå opp for de styrende i riket. 

Vesterålen Senterparti mener at regjeringen snarest må opplyse Stortinget om hvorvidt Andøya flystasjon skal videreføres som en militær flystasjon og om det planlegges for innfasing av P-8 Poseidon på Andøya. Dette er opplysninger Stortinget må være kjent med før det bevilges 1.800 millioner kroner for å bygge en underdimensjonert MPA-base på Evenes flystasjon.

Dette handler ikke bare om forsvarsevne, men også om integritet og folkets tillit til politiske prosesser.