«Nord Universitet - for viktig for at fylkesrådslederen skal slå politisk mynt»

Fra venstre Beate Bø Nilsen, Joakim Sennesvik, Arne Ivar Mikalsen og Richard Dagsvik 

Meninger

I stedet for å tenke strategisk hva som er det beste for Nord Universitet, kjører fylkesrådsleder Tomas Norvoll på nytt en høylytt og konfliktfylt konfrontasjon mot regjeringen som ikke er til det beste for Nordland. I tillegg driver han en forvirrende dobbeltkommunikasjon og slår billig politisk mynt.


Fylkesrådslederen har invitert gruppelederne fra de ulike politiske partiene til et dialogmøte om Nord Universitet hvordan vi i lag kan jobbe til det beste for forskning og utdanning. Men før møtet ble avviklet valgte fylkesrådslederen å gå hard ut i media for i ettertid spørre hva vi som politiske parti i lag kan bidra med. Dette er dårlig politisk håndverk av fylkesrådslederen og ikke til det beste for Nord Universitet.


I forbindelse med diskusjonen rundt universitetsstrukturen var fylkesrådslederen ute i media og ba partene på en forbilledlig måte å roe seg. Samtidig valgte fylkesrådet selv å påvirke strukturdebatten ved å love Høgskolen i Narvik 50 millioner i utviklingsstøtte dersom de blir værende i Nordland. I begynnelsen av januar 2019 sendte han en bekymringsmelding til Kunnskapsdepartementet der han poengterte at det er viktig med oppslutting og ro rundt styringen av universitetet. Han var bekymret for at en akselererende uenighet kan utvikle seg til en konflikt som kan skade universitetet. I går gikk fylkesrådslederen hardt ut mot regjeringen og ba dem rydde opp om Nord Universitet.  I utspillet han selv stiller seg bak, heter det: - Regjeringen både detaljstyrer, overstyrer og dobbelt kommuniserer i denne saken. Det skaper uro og gjør at regjeringen har tatt på seg ansvaret for denne prosessen. Videre mener Norvoll at  regjeringen skal komme med mer penger til Nord Universitet.


Vi mener at dette handler ikke om regjeringen og bevilgninger. Dette er mer sammensatt enn som så. NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet som har som formål å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT mener at Nord trenger å forstå at de har kvalitetsutfordringer som de er nødt å ta på alvor. Et av doktorgradsprogrammene holder ikke høy nok kvalitet. Kombinert med at programmet er forholdsvis nytt, har også Kunnskapsdepartementet strammet inn kravene til doktorgradsprogrammer. I verste fall kan en revidering av akkrediteringen føre til at Nord mister status som universitet.


Det er stor konkurranse mellom Universitetene i Norge. Nord Universitet må derfor gjøres sterkere og skape et attraktivt og sterkere fagmiljøer, som skal styrke universitetets evne til å levere forskning og kandidater av høy kvalitet – og skape nødvendig rom for utvikling. Det er nettopp dette regjeringen har påpekt i sitt brev til Nord Universitet i forkant av styremøtet i april. På landsbasis både når det gjelder lærerutdanning og sykepleieutdanning. Behovet for kandidater til disse yrkene er særlig stort i den regionen universitetet er til stede i. Det er viktig og si at det ikke planlegges færre studieplasser verken for lærer- eller sykepleierutdanningen.


Regjeringen viser igjennom det reviderte nasjonalbudsjettet at de har en satsing på flere studieplasser, mer penger til lærerrekruttering og en styrking av videreutdanningstilbudet:

  • 100 nye studieplasser (25,9 mill. kroner)
  • Kompetansereformen – studieplasser til videreutdanning (10 mill. kroner)
  • Rekruttering til grunnskolelærerutdanningen (10 mill. kroner)
  • Styrke digitaliseringsinnholdet i havrelaterte utdanningsløp i 2019 (15 mill. kroner)
  • Regjeringen øker bevilgningen til Lånekassen med 20 mill. kroner i 2019 for å støtte opp under økte kostnader som følge av flyttingen.

Skal vi jobbe til det beste for Nord Universitet, så er det viktig at vi som politikere i fylkestinget i Nordland arbeider i lag og står mest mulig samlet. Da er det ikke rom for å slå politisk mynt og til stadighet være i høylytt konflikt med regjeringen.