«Derfor sier vi ja til et fullverdig omsorgstilbud på Ekren»

Kurt Jenssen, gruppeleder Nordland Senterparti.  Foto: Arkiv

Meninger

De siste ukene har flere tatt til orde for at prosessen rundt etablering av et fullverdig omsorgstilbud for mennesker med demens i sone Melbu har skjedd i «rekordfart», og at dette er «valgflesk av beste sort» fra flertallspartiene. Hadsel Senterparti er imidlertid ikke enig i denne konklusjonen.
I fjor vår ble omsorgsplanen for Hadsel kommune vedtatt av kommunestyre. Omsorgsplanen sa blant annet at det skal bygges inntil 20 heldøgnsbemannede omsorgsboliger tilpasset mennesker med demens på Ekren, boligene skulle stå klar fra 2020/2021. Bemanningen skal ha særlig kompetanse innen demensomsorg, for å skape et meningsfullt og godt omsorgstilbud.Til grunn for at Ekren ble vurdert som den mest egnede lokasjonen var blant annet arealets størrelse. Det vil si at vi har mulighet for fleksibel og trinnvis utbygging i et langsiktig perspektiv. Imidlertid er det viktig å påpeke at legekontorstrukturen skal ligge fast som den er, samt skal nye carporter til hjemmetjenesten bygges der hjemmetjenesten har base i dag, på Riarhaugen. Ekren er altså det alternativet som skaper forutsigbarhet for en sårbar brukergruppe, fordi vi vet at vi har arealer til å bygge et fullverdig tilbud.

Sier ja til det «alle» sier nei til: Vil bygge på Ekren

I spørsmålet om hvor demensomsorgen skal lokaliseres, har flere kritisert alternativet Ekren. Men de folkevalgte kunne ikke komme fra at antallet eldre, og de store behovene brukergruppen det er snakk om – demente – vil kreve plass.Hvorfor kommer saken opp til behandling nå? Ideelt skulle vi ha behandlet saken allerede i forrige kommunestyre, dette for å sikre rask oppstart som har blitt signalisert ønsket over flere år. Både fra politikere, fagfolk og pårørende. Ikke for å sanke «valgflesk», men for å ivareta en viktig brukergruppe som har behov for et fullverdig omsorgstilbud. I tillegg har vi i økonomiplanen for 2018-2021 på investeringsbudsjettet post I-21 avsatt kr 60 millioner til investering for omsorgsbygg Melbusiden. Om noe, er vi sent ute.

For Hadsel Senterparti er forutsigbarhet viktig. Derfor står vi ved det vi vedtok i omsorgsplanen i 2017, nemlig at Ekren er den mest egnet lokalisasjonen for å etablere et fullverdig omsorgstilbud til mennesker med demens fra hele Hadsel. Både nå, og for fremtiden.