«SV mener Rødt er feig og unnvikende»

Meninger

Det er ord SVs 1.kandidat i Sortland, Christian Torset, bruker i media om Rødt fordi vi går inn for å utsette endelig avgjørelse om skolestruktur til etter valget, men før utgangen av 2019.


Vil opprettholde alle skolene, bortsett fra én

SV var det siste partiet som ferdigbehandlet skolestrukturspørsmålet i Sortland, da de avholdt medlemsmøte onsdag kveld.

 

Dette sier han etter at SV er det siste partiet som offentliggjør sin stilling til spørsmålet. Det er altså under 3 uker til vedtaket skal gjøres og det syns SV er greit. SV mener også i sitt oppslag at siden bestilling til rådmannen om skolestruktur er gjort av dagens folkevalgte, er det deres oppgave å avgjøre saka. Til det er det å si at det ligger nok mange, mange saker som er bestilt i perioden og som ikke blir avslutta før valget. Sånn må det være. Det vil nok Torset også oppdage om han for første gang sjøl blir en del av kommunestyret.

For øvrig så hadde alle partiene – også SV – et valgprogram for denne perioden når det gjaldt skolestruktur. Men SV vil altså legge ned Holand skole og gjøre vedtak om det nå, uten at dette sto i deres program for perioden.

Torset syns det lukter ille av Rødts forslag. Lukt eller ikke – Rødts argumentasjon er at skolestruktur i en kommune er en av de viktigste avgjørelsene tillagt lokalpolitikken. Rødt mener i motsetning til SV og Torset, at innbyggerne og lokaldemokratiet antakelig heller vil ha mulighet til å påvirke resultatet av saker – her den viktige skolestrukturen – og ikke som SV mene at stemmeseddelen skal brukes til å straffe eller belønne politikere i etterkant.

Så visst min hukommelse ikke er blitt helt som minnet til en glassmanet, minnes jeg at nettopp Christian Torset manet til en saklig og renhårig valgkamp i media for ikke lenge siden. Hans karakteristikker og antydninger om hvilke motiver Rødt skulle ha for våre standpunkt, tyder ikke helt på at han følger egne oppfordring.