Pensjonister vil ta del i velstandsutviklingen

Meninger

I etterkant av trygdeoppgjøret er det usikkert hva pensjonistene egentlig har fått. Statsråd Hauglie mener at alderspensjonistene har fått et bra oppgjør, mens Pensjonistforbundet sier at dette er femte året på rad uten realvekst.

De aller fleste av Fagforbundets 113 000 pensjonistmedlemmer er også medlem i Pensjonistforbundet. Informasjonen om at vi i snitt får en krone mer per dag å rutte med, er veldig skuffende. Det betyr at landets alderspensjonister heller ikke i år får økt kjøpekrafta si og at forskjellene mellom pensjonister og lønnsmottakere øker.

Mange hevder at pensjonistene i landet har det godt, og ikke bør stille krav. Ja, jeg er enig i at vi har det godt. Det skulle bare mangle. De fleste av dagens pensjonister har stort sett vært i full jobb hele sitt yrkesaktive liv. De har spart til sin egne pensjon gjennom faste trekk i inntekten i alle år. Mens arbeidsgiver på sin side har betalt inn for at alle skal kunne ha et anstendig liv og god livskvalitet etter at yrkeskarrieren er over. Med et slikt bakteppe er det klart at pensjonistene ikke sitter stille og godtar at politikerne bestemmer over hodene deres hva de skal få i de årlige oppgjørene.

Vi vil også ha vår del av landets økte nasjonalinntekt. Det handler om rettferdighet. Og om økonomien vår. Vi mener det er vår rett og vi vil ikke påføres dårlig samvittighet for at vi krever å få økt kjøpekraft på linje med andre grupper.

Strømmen blir dyrere for oss også. Pris på maten, husleia og andre varer øker. Egenandelene på ulike tjenester stiger for pensjonister så vel som for resten av befolkningen. Pensjonister har behov for samme realinntektsvekst som alle andre. Noe som mange synes å glemme, er at pensjonister med en anstendig inntekt er med på å holde samfunnshjulene i gang. De handler gjerne i nærmiljøet sitt. De bruker penger på kafeer og aviser, teater og reiser, treningssentre og andre aktiviteter. Mange er frivillige i ulike organisasjoner, og ikke minst er mange «frivillige» i egen familie. Pensjonister og andre som ikke lenger er i arbeid, spiller en viktig rolle i samfunnsmaskineriet. 

Som tillitsvalgt for pensjonist- og uføremedlemmer i Fagforbundet Nordland stiller jeg meg bak Pensjonistforbundets krav om at pensjonene skal øke på linje med lønnsveksten og for reelle forhandlinger i trygdeoppgjøret.

Nok er nok. Jeg oppfordrer de som anledning til det å delta i demonstrasjonen foran Stortinget 6. juni klokka 12.00. Enten du er pensjonist eller ikke. Dette er også en kamp for framtidas pensjonister.