Enoksen manglende anstendighet

Meninger

Igjen har Oddmund Enoksen angrepet andre partier når det kommer til oppdrett.  Denne gangen så omskriver han sitater og snubler seg gjennom sin egen virkelighetsforståelse av andre partier.

«Man må få sjekket ut ordentlig om det er en sammenheng» og «Jeg skal være forsiktig med å si at havbruksnæringen har seg selv å takke, men det går en diskusjon ganske varmt nå på hvorvidt dette kunne vært unngått».

Dette er hoved sitatene fra Miljøpartiet De Grønne sin fiskeripolitiske talsperson Toine C. Sannes, overfor TV2 den 25. mai,  når hun kommenterer algeoppblomstringen som oppdrettsnæringen dessverre har blitt påvirket av.

I ett leserinnlegg på vol.no 29. mai klarer Oddmund Enoksen å forstå dette dithen at MDG «her utmerka seg med beskyldninger om at oppdrettsnæringa sjøl har skylda». At Enoksen her klarer å vri et spørsmål, forsiktighet og henvisning til en demokratisk diskusjon om årsaken, er ikke bare trist for en saklig politisk diskusjon. Det er også en presentasjon av en alternativ virkelighet om hva MDG står for og har uttalt om saken som er direkte usann.

Den 30. november 2018 måtte Christian Torset (leder Nordland SV) og Torgeir Knag Fylkesnes (nå nestleder i SV) ut å presisere (indirekte) at Enoksen kun snakker for seg sjøl når det gjelder oppdrett. Og på sosiale media er det en god del medlemmer i SV som presiserer det samme hver gang Enoksen skriver noe politisk om oppdrett. Enoksen representerer altså kun seg selv når han uttaler seg om oppdrett.

Og heldigvis er det kun Enoksen som klarer å nedsnakke andre politiske partier som hans eget parti mer eller mindre er enige med når det kommer til oppdrett. Etter så mange år i politikken og som samfunnsdebattant så hadde jeg trodd at Enoksen hadde et bedre presisjonsnivå og sannferdighet  i sin kritikk av andre, men jeg tviler på dette med det første fra hans side.

Avslutningsvis så klarer Enoksen å skrive uten selvinnsikt følgende «Det er å håpe at velgerne ved haustens valg kjenner sin besøkelsestid og stemmer på partier som evner å vise større anstendighet enn det Miljøpartiet de Grønne og Rødt har vært i stand til å oppvise.»

Det ser ut som at alternativ virkelighetsbeskrivelse og usannhet, når det kommer til andre partier, ikke er inkludert i Enoksens definisjon av «anstendighet».

Ha et godt valg alle sammen.