SV mot tiltak for rask reduksjon av husleie i Kjempenhøy

Meninger

SVs Oddmund Enoksen tok først ordet og bruke lang tid i Sortland kommunes Driftsutvalg for å argumentere mot at det skal vedtas midlertidige og raske tiltak mot skyhøye husleier i 7 omsorgsboliger i Kjempenhøy. Dette etter at saka allerede for nesten 1,5 år siden ble kjent for utvalget. Hovedargumentasjonen fra SV er at foreslåtte tiltak fra Rødt ville gi ulike forhold for beboere i kommunale omsorgsboliger og urimelig forskjellsbehandling og spesialbehandling av noen framfor andre. Rødt mener at det faktisk er ulikebehandling overfor leietakere med dagens praksis og som er en av grunnene til at husleia er så ulik og spesielt høy i Kjempenhøy i forhold til andre omsorgsboliger. Det er derfor temmelig usolidarisk og ekstra belastende overfor ei gruppe mennesker og deres familier å ikke bidra til samfunnsansvar for deres situasjon. Så er Rødts forslag å finne midlertidige løsning på dette i påvente av en generell gjennomgang av kommunens og Sortland boligstiftelses sin utleiepraksis opp mot bostøtteordninger og andre mulige tiltak. Vårt forslag til midlertidig løsning fikk ikke støtte verken fra SV, AP, H, Frp eller Sp.

Disse 7 boligene er tilpassa til unge, voksne personer med store hjelpebehov og har en tilpassa standard og hadde større byggekostnad enn vanlige boliger. På den måten kommunen beregner husleia på utleide omsorgsboliger, blir disse ekstra kostnadene belasta leietakerne beregna ut fra kvadratmeterpris. For ei leilighet på rundt 60 m2 + noe felles areal er prisen mer enn kr 11.500 med tillegg av strøm og oppvarming. For en av disse leilighetene med en beboer uføretrygd og uten formue ytes det kun kr 450 i bostøtte pr. mnd. Disse beboerne kan ikke sjøl velge hvor de skal bo både fordi boligene er tilpassa og kommunen har bygd dette som et bokollektiv der ansatte også har sin arbeidsplass.

Rødt vil følge saka opp også gjennom kommende formannskapet og kommunestyret og foreslå et midlertidig tiltak som vil koste ca kr 300 000 i perioden på 1,5 år fra nå.