Et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse

Meninger

De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at det ødelegger

for andre. Vi sier nei til den rådenede politikkens rovdrift på mennesker og miljø.

Vi er nødt til å ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å kjøpe og så kaste mer.

Vi vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme 

og hvor vi har mer tid til venner og familie.

Ungene skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft.

Vi skal fortsatt kunne gå tur i gammel skog og fiske i fjorden.

Dyra i havet skal ikke kveles av plast.

De Grønne vil skape et Norge som kjemper mot klimaendringer, som bidrar til at færre drives på flukt.

Vi vil sikre gode liv også for dem som kommer efter oss.