«Det er ikke mange argumenter for å legge helikopterbasen til Sortland»

Meninger

Det er overraskende å lese at sortlandsordføreren i et brev til Luftambulansetjenesten byr fram Sortland som ny base for luftambulansen i Midtre Hålogaland. Dette gjør hun, vel vitende om at Vesterålen Regionråd, som hun selv er en del av, har gitt sin støtte til Hadsel. Er dette et utspill som kommunestyret i Sortland står bak?

Det er vanskelig å se at argumentene om at man har en tilgjengelig tomt, og en Kystvaktbase skal veie tungt i denne sammenheng. Det naturlige er å samlokalisere luftambulanse til sykehus, i dette tilfellet Stokmarknes. Så er De Grønne også bekymret for og kritisk til den generelt dårlige ambulansedekningen i Vesterålen, men det er en helt annen diskusjon.

Vi trenger mer samarbeid i denne regionen, og vi må stå samlet i lokaliseringsdebatter fremover. Vi vet at intern krangel ofte fører til at virksomheter havner et helt annet sted, stikk i strid med det man ønsket seg. Valgkampen er åpenbart i gang, men vi i Miljøpartiet De Grønne er mer opptatt av samarbeid mellom kommunene heller enn soloutspill som svekker samarbeidsklimaet.