«Innsparinger i psykiatrien på kort sikt kan bli dyrt på lang sikt»

Lasse Karlsen, leder i Vesterålen Unge Høyre.  Foto: Innsendt

Meninger

Spørsmål til folkevalgte om psykiatri

Vi har mange dyktige folk som jobber innenfor psykiatri i Sortland kommune og de er vår viktigste ressurs når det kommer til forebygging og behandling av psykiske lidelser.

Det er viktig at vi har et tilstrekkelig tilbud å gi innbyggerne i Sortland. Så mange som halvparten av oss blir i løpet av livet å få en psykisk helseutfordring. En rapport fra Sintef viser at en av fire hadde sluppet å bli alvorlig syke og havne i spesialisthelsetjenesten, hvis kommunene hadde et bedre tilbud.


Det er avgjørende for oss at vår psykiske helse blir et prioritert satsingsområde fremfor en bortgjemt og uprioritert budsjettpost, slik som den er i mange kommuner i dag.

Vi vet at kostnadene blir langt høyere uten tiltak, og at den beste måten å motvirke psykiske problemer er preventive tiltak i den tidlige fasen før et problem har utviklet seg til alvorlig sykdom.


Spørsmålene mine er; mener de folkevalgte i Sortland at det blir gitt nok midler til forebygging og behandling av psykiske lidelser og at tilbudet er godt nok?

Hvordan ser dere for dere at satsingen på psykiatri kan styrkes?


Innsparinger på kort sikt kan bli dyrt på lang sikt!