«Planlegging er ikke gratis, Toine C. Sannes»

Meninger

Det er helt riktig som jeg uttalte i mitt svar 19. juni – det lar seg ikke gjøre å planlegge ny gang/sykkelvei fra Sigerfjord til Strand. Den allerede planlagte gang/sykkelveien fra Sigerfjord kryss til Strand er ferdig regulert og er bestemt hvor den skal ligge.

Den er enstemmig vedtatt i Sortland kommunestyre og godkjent i samferdselsdepartementet. Det eneste som mangler er pengene. Det er det Stortinget som skal bevilge, fordi det er en riksvei.
 


 

Det er imidlertid feil når Toine C. Sannes påstår at det er nesten gratis. En reguleringsplan koster mellom 1 og 2 millioner å få utarbeidet. Det kaller ikke jeg for gratis.

Det er mange penger som kan brukes til mange gode tiltak langs våre veier. Jeg er også helt sikker på at den gang/sykkelveien som skal bygges langs riksvei 85 vil bli både trygg og trivelig for de gående og syklende.

Jeg håper at Toine Sannes kan bruke sitt engasjement opp mot Stortinget for å få bevilget penger til bygging av gang/sykkelveien snarest mulig. Det er det vi virkelig trenger nå.