«Håper at Stortingsrepresentantene ser at for folk flest, er utdanning i Nord mye mer enn Bodø og Levanger»

Meninger

Det er med tungt hjerte jeg hører at det er blitt vedtatt å legge ned studier på Helgeland. Det som gjør mennesker så unike fra andre dyrearter er evnen til å ta til seg lærdom. Vi finner nye løsninger, og mer ut om den verden vi lever i.  Utdanning blir bare viktigere og viktigere i dagens samfunn.  

Dessverre ser ikke styret i Nord Universitet verdien av det som er på Helgeland, og har vært i hundre år. De ser ikke hvor mye Helgeland har å by på. Dette kan gå kraftig utover

Helgeland, og befolkningen der.

Jeg fatter ikke hvordan 12.000 underskrifter, 300 høringsuttalelser og protester enda ikke fikk de til å innse at studier i distriktene er både nødvendig og ønsket.

Distriktene er like verdifulle som de større byene i nord, det burde universitetet ikke bare vite men, også vise.   

Helgelendingene er med god grunn mektig forbanna.  

Det å legge ned studier på Nesna og i Sandnessjøen vil være et stort feilgrep. Det vil være en katastrofe for kommunene på Helgeland.

Dette vil føre til at mange unge vil settes i en vanskelig situasjon når de skal begynne å studere.  

For ikke å glemme at det vil bli lærer- og sykepleier mangel på Helgeland de neste årene. Manglende rekruttering lokalt fra folk som er etablert når de må reise langt for å ta utdanning. De som reiser sørover kommer sjelden tilbake.  

Det er ikke alle som har mulighet til, eller ønsker å dra fra hjemplassen sin. Dette kan være grunnet mange ting som; økonomisk situasjon, helse, eller annet.  

Alle har en rett på utdanning. La de få muligheten til å få det i sitt nærmiljø på Helgeland. Vi har et ansvar om å utdanne fagfolk i distriktene.

Til høsten skal stortinget behandle et forslag fra SV som ber om at styrets beslutning blir omgjort. Fusjonsplattformen mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag var tydelig på at alle studiesteder skulle bestå, og man ønsket utvikling, ikke avvikling. Jeg håper at Stortingsrepresentantene ser at for folk flest, er utdanning i Nord mye mer enn Bodø og Levanger