«Tillatelsen til prøveboring ved korallene ved Trænarevet må trekkes tilbake»

Per-Gunnar Skotåm og Synne Bjørbek, Rødts 1.og 2.kandidater til Nordland Fylkesting.  Foto: Innsendt

Meninger

Rødt Nordland gir sin fulle støtte til protestene mot den boretillatelsen som er gitt et tysk borefirma til oljeboring ved Trænarevet.

Tillatelsen må trekkes tilbake. Her finnes store korallrev som er sentrale oppvekstområder for torske- og sildelarver. Norges Kystfiskarlag kaller området for torskens fødestue. Så verdifulle ansees disse dypvannskorallene at det har vært forbudt å trålfiske over dem siden 2016.

I 2010 frarådet Miljødirektoratet oljevirksomhet i dette området på grunn av de verdiene som området inneholder for sjøfugl, fisk og verdien av korallene miljømessig.

Havstrømmene i området vil ved et uhell under boringen eller seinere oljeutvinning føre olje,kjemikalier eller avfallstoffer rett inn mot torskens gyteområder i Lofoten og Vesterålen.

Utfordringen med å stanse klimaendringene tilsier at uansett funn av olje eller ikke i dette området kan den ikke tas opp. Det er derfor heller ingen grunn til å bore. I tillegg kommer farene for å ødelegge disse korallrevene om et uhell med påfølgende utslipp skulle skje.

Rødt Nordland vil engasjere seg i arbeidet mot denne tillatelsen og har mange medlemmer som allerede er engasjert i «Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja». Aksjonens flotte arbeide i en årrekke har resultert i at oljeutbyggingstilhengerne enn så lenge ikke har fått gjennomslag om ønsket sitt. Det skal de heller ikke få i områdene ved Trænarevet, og kampen mot denne boretillatelsen må bli en flaggsak for alle miljøengasjerte i Miljøbevegelsen og i partiene. Rødt er ihvertfall med.