«Den uforståelige nedleggelsen i Risøyhamn»

Meninger

Da tannlege kontoret i Risøyhamn ble vedtatt i fylkesrådet var det mange pasienter som reagerte med vantro.

Tannlegekontoret som hadde alt som trengtes måtte opphøre.

Sentral belliggenhet i sørkommunen, flotte lokaler, moderne utstyr, fulle ordrebøker og fornøyde pasienter. Og ikke minst:tiår etter tiår med dyktig personell.


Men dette var tydeligvis ikke nok. Det gikk som det måtte gå, tross mange protester.


En rekke tannlegekontor var truet med nedleggelse. Kommunene kjempet med nebb og klør , og mange lyktes. Unntaket var Andøy Kommune som så vidt tok seg bryet med å bruke innestemmen.

De eneste som jublet var Sortland. Vedtaket drev nå en ny kundegruppe rett i fanget på Næringslivet på Sortland.


Pasientene søker nå etter hvert tannlege tilbud hos privatpraktiserenede på Sortland.

Å få disse til å komme tilbake, og reise til Andenes blir utfordrende.


De som ikke har valget og får svi for det famøse vedtaket, er skoleelevene og foreldrene.

Ungene må skysses tur/retur 10 til 15 mil for å få sin tannpleie. Sjåførene blir foreldrene,og det i sin egen arbeidstid.

Det er vanskelig å forstå at dette skal gi bedre tenner i et fylke der innbyggerne ligger i landstoppen med antall hull i tennene.


I mellomtiden har noen begynt å se konsekvensene. En blir nødt å innføre ambulerende tannhelstjenste i institusjoner,hjem og boliger. Når en i tillegg ser at det nye tannlegekontoret skal koste 12 millioner i nye innvesteringer ser en at dette blir kostbart. Leien blir i 25 år med leieinntekter til huseier.


Hele nedleggelsen blir en kostbar affære. I tillegg ødelegges tilbudet for største delen av hele Andøy Kommune,som har grensen i sør ved Forfjorden.

Vend i tide..........................