«Svar til Per Chr. Reierth: Mørket på Hadselbrua»

Meninger

Jeg vil med dette svare på spørsmål fra Reierth angående lysene på Hadselbrua. Først: Jeg synes det er positivt med engasjement og konkrete spørsmål/innspill om hva som bør gjøres. Så takk for det!

Det er riktig at disse lysene i stor grad er ute av funksjon, noe som er beklagelig. For min egen del, som bruker av veien, beint ut irriterende. Dette har jeg da også stilt spørsmål om i politisk sammenheng, i 2018. Men om politiske spørsmål og svar ikke omtales, så er det vanskelig for innbyggerne å vite at de er tatt opp. Svaret jeg fikk var omtrent som følger: - Hadsel kommune eier lysene. Jeg fikk også opplyst at årsaken til at lysene går på denne strekningen, det er plasseringen av stolpene. De er for nært veien og autovernet. Ved vintervedlikehold skaper lastebilene vibrasjoner som forplanter seg via autovernet til stolpene. Som igjen skaper kortslutning i lysene. Noen av dem er trolig også direkte truffet. Det kan se slik ut, ut fra en privat vurdering. Jeg kan som lekmann på feltet, tenke meg til at stadig større og tyngre brøytebiler er en faktor. Det har muligens gjort at dette er noe som har kommet i de senere år. For jeg kan ikke huske at det var slik for 30 år siden. Etter det jeg ble orientert om videre, så har Hadsel kommune flere ganger bedt Statens Veivesen om å se på problemet. Men derfra er svaret at det ikke er nok trafikkgrunnlag (års døgntrafikk, ÅDT) til at det er påkrevd med lys over brua. De forholder seg til en norm, for antall kjøretøy per døgn. Og at saken derfor ikke blir prioritert. Personlig mener jeg dette er feil, men det er lite jeg, eller andre fylkestingsrepresentanter direkte kan gjøre med det. Nå skal det nåværende Statens Vegvesenet overføres til de nye regionene/fylkene, fra 2020. Da er det mulig at man kan få økt mulighet til å gå mer konkret inn i lokale saker, enn det til nå har vært. Vi får se. Jeg blir nok sittende i fylkestinget også kommende periode. Du må gjerne minne meg på det, så skal jeg undersøke saken på nytt. Politikere blir bare bedre av at innbyggere tar kontakt om konkrete saker. Det har jeg positiv erfaring med.

Valglovnader

Angående din påstand om hva lokale politikere har sagt, så kan jeg kun stå inne for hva jeg selv sier og gjør. Det er godt beskrevet av F.eks. Bladet Vesterålen nylig. De skrev «Mikalsen lover lite». Det gjør jeg og Hadsel Venstre helt bevisst. Fordi vi ikke ønsker å drive et overbudsløp foran valget. Så får vi se om folk vil ha det, eller partier som lover alt til alt. Hadsel Venstre sier en del om ting vi ønsker å få til, men vi presiserer at det kan bare skje om det er økonomisk gjennomførbart. Jeg ønsker som en mulig ordfører å være økonomisk forsiktig, men det gir ikke de store overskriftene.

Om du ender med å stemme på «Sofapartie»t oppnås ingenting. Ikke annet enn at et «parti» uten mandater får en form for tause stemmer. Akkurat det er ditt valg. Godt valg! Men det forutsetter at du bruker stemmeretten.