«Uberørt natur som hellig ku»

Meninger

Kulturlandskap er landskap som gjennom menneskelig aktivitet er omforma fra opprinnelig naturtilstand. Kulturlandskapet hegner vi om. Vi viser det gjerne fram. Og vi er bekymra for at kulturlandskapet mange steder er i ferd med å bli borte på grunn av gjengroing. Kort sagt: Vi heier på kulturlandskapet.

At dette kulturlandskapet er skapt ved at store mengder uberørt norsk natur er gått tapt, er det knapt noen som tenker på. Enn si bekymrer seg over. Bekymringene går som nevnt motsatt veg: Vi må unngå at naturen tar tilbake de arealene som norske bønder gjennom generasjoner har omforma ved å rydde bort skog og stein, grøfte, profilere og deretter har pløyd, tilsådd og hausta.

Paradokset er at når det kommer til anna næringsvirksomhet, er det ikke måte på hvor forferdelig det er hvis et stykke opprinnelig og uberørt natur må vike plass.

Steinbrudd og masseuttak vil vi ikke ha. For det skaper stygge sår i naturen. Da er det bedre å importere stein fra Kina.

Gruvedrift kan vi ikke ha i vår bakgård. Det skjemmer og ødelegger naturen. For ikke å snakke om hvor forferdelig det er hvis man velger å plassere noe av gruveavgangen fra land til sjø. Og metallene vi trenger til alle våre duppeditter? Det kan vi importere fra Afrika hvor ungene traver rundt i gruvegangene.

Fiskeoppdrett i åpne merder i sjøen skal angivelig også ødelegge natur og miljø. For tenk: Oppdrettsfisken skiter rett i sjøen. I tillegg er det jo forferdelig om det skulle komme noen oppdrettsmerder som vi blir tvunget til å sjå på fra hytta eller stuevinduet.

Det aller siste – og for noen aller verste – er bygging av vindparker. For vindmøllene ødelegger må vite uhorvelige mengder uberørt natur. De tar til og med livet av en og anna fugl. Riktignok bare en brøkdel av det norske huskatter gjør, men likevel. Og møllene gir til og med lyd fra seg om man kommer nært nok.

Det er ikke mulig å drive næringsvirksomhet uten å sette spor etter seg. Like lite som det knapt er mulig å drive med noen menneskelig aktivitet uten at vi etterlater oss større eller mindre fotavtrykk. Vårt velstandssamfunn ville ikke vært mulig uten de mange og store inngrep i og omforminger av opprinnelig

uberørt natur. Alt har selvsagt ikke vært like gjennomtenkt eller fornuftig. Men skulle dagens utbredte angst for å gjøre bruk av natur og naturressurser ha vært rådende, ville vi fortsatt ha befunnet oss på steinalderstadiet.