«Nedlegging av skoler i Sortland kan stoppes»

Meninger

Rødt har helt fra debatten om ny skolestruktur gått inn for å utsette avgjørelsen om skolestruktur til etter valget i høst. Bakgrunnen for dette var at å vedta en av de viktigste sakene for framtida for Sortlandssamfunnet i siste møtet før kommunevalget, var å kjøre lokaldemokratiet i grøfta. Flertallet, AP/ SV/H, ville altså ikke at det store engasjementet fra befolkninga i alle kretsene, skulle videreføres inn i valgkampen. Rødt mente at det ville gi velgerne sjanse til å påvirke det endelige resultatet etter at partiene hadde lagt fram sine forslag i mai/juni. Det var bare Rødt og SP som gikk inn for vedtak etter valget! Nå er det gledelig at SV vil være med på en omkamp slik det kan tolkes i medieoppslag. Omkamp bør det bli og det signaliserte Rødt allerede før vedtaket. Dette er avhengig av et annet flertall i kommunestyret for å omgjøre det gjeldende vedtaket fra H og AP. Og det kan det ligge an til!

Ei partimåling i mai viste at de 2 største partiene, Høyre og AP, som slo seg sammen om den gigantiske sentraliseringa av skolestrukturen, ikke hadde flertall blant innbyggerne. Ekstra gledelig var det at flertallet mot skolenedleggelse var størst blant aldersgruppen som har elever i grunnskolen.

Slik det ser ut nå, er Rødt, SP og SV med på en omkamp. Av andre parti som ligger nærmest til å få representant i kommunestyret er Miljøpartiet (MDG). Sjøl etter et medieoppslag der skolestruktur er tema, er det høyst uklart hva MDG mener konkret hvilket standpunkt partiet har og om partiet går for en omkamp mot Høyres og APs vedtak om nedleggelse av 3 av skolene i kommunen.

Uansett – innbyggerne kan ta tilbake makta og sikre at kretsen Sigerfjord, Maurnes og Holand opprettholder sine skoler – gir gode oppvekstsvilkår, tilhørighet og liv i bygdene.