«Hadsel skal være en JA-kommune»

Meninger

Hadsel Kommune sine politikere kan ikke bare vedta at folk skal bo i kommunen. Det vi derimot kan gjøre, er å føre en politikk som gjør at arbeidsplasser skapes, og næringslivet styrkes. Det viktigste for Hadsel Høyre er derfor å føre en næringspolitikk som er med på å ivareta og ikke minst bidra til å skape flere lønnsomme jobber i privat sektor.

Muligheten til å få seg en trygg jobb og tilgang på gode tjenester er en forutsetning for at folk vil ønske å bo i Hadsel kommunen. Da trenger vi en innovativrik kommune som er på tilbudssiden og leverer det de skal av både infrastruktur, barnehageplass, skole, kulturtilbud og eldreomsorg. Hadsel Høyre ønsker å gi folk bolyst. Folk skal ikke bare jobbe et sted, de skal trives i Hadsel kommune.

En jobb sikrer inntekt og velferd for den enkelte, familiene og samfunnet. Vår felles arbeidsinnsats er grunnlaget for både privat og offentlig velferd. Å skape flere nye jobber er derfor det viktigste målet for den økonomiske politikken. Med en god balanse mellom private og offentlige arbeidsplasser kan flere få jobb i Hadsel.

Verdier må skapes før de kan fordeles. Veksten i økonomien må derfor være sterk i privat sektor. De som satser og skaper muligheter for seg selv og andre gjennom kreativitet og innsatsvilje må oppmuntres, og de må få høste resultatene av sitt arbeid.  Hadsel Høyre vil legge til rette for en positiv og fremoverlent næringspolitikk som bidrar til at kommunen har, og ikke minst i fremtiden fortsatt vil ha, et fremragende næringsliv.

Vi har rike naturressurser og store arealer i kommunen. Dyktige mennesker med utdanning og fagkompetanse. Kreative gründere og folk som er villige til å satse. Da må vi jammen ha politikere som også kan si JA. 

JA-kommunen forholder seg til gjeldende regelverk, men oppleves likevel som forutsigbar, endringsvillig og inkluderende. JA-kommunen er servicevennlig, positiv til utvikling og ønsker å skape. JA-kommunen reduserer unødvendig byråkrati, saksbehandler søknader på en rask, effektiv og korrekt måte, og gjennomfører en tillitsvekkende politisk behandling av innbyggernes saker. Hadsel kommune skal være en JA-kommune! 

Alle våre fantastiske jobbskapere, gründere og initiativtakere trenger politikere og en kommuneadministrasjon som sier JA!