«Nå må det handles»

Meninger

Etter debatten på Havsula onsdag kveld sitter jeg tilbake med mange tanker. Takk til VOL som sendte direkte slik at jeg kunne sitte hjemme å se hele debatten. Det som mange konsentrerte seg om var sykehjemsplasser i Hadsel. Jeg begriper ikke hva som er problemet? Vi har ei avdeling på Ekren som kan tas i bruk i morgen slik jeg ser det. Det vil i første omgang løse problemet med dobbeltrom/enkeltrom, i tillegg vil der være plass til flere som har dette behovet. Det som er viktig er at vi har en administrasjon som ser problemet og som kan fremme sak for politikerne. Vedtak om demensboliger er gjort og det er klart for å sette i gang. Ikke rot dette til, slik at det må utredes og utredes på nytt og på nytt. Nå må det handles.

Når det gjelder Fremskrittspartiets sine uttalelser om skolemat, så må jeg bare le, de skjønner jo ikke hensikten med skolemat. Det er ikke bare de 9 som ikke har mat med på skolen. Dette handler om at elevene i løpet av en skoledag får en stor andel av det daglige kostholdet, og gode rutiner bidrar til god helse, fellesskap og gode forutsetninger for læring. Når det gjelder skole, opplæring og de som skal undervise var noen mest opptatt av å skryte av de fine byggene. Innholdet ble mere fraværende. Et spørsmål fra salen var bruk av assistenter i tilrettelagt undervisning som ingen hadde et fornuftig svar på.

Det viktigste med dette valget er å forsvare den velferdsstaten vi har bygd opp gjennom mer enn hundre år. Velferdsstaten er bygd på solidaritet og nestekjærlighet. Med universelle ordninger, finansiert over skatteseddelen. For meg er det viktig at den nedbyggingen, fragmenteringen, sentralisering og kommersialiseringen høyrekreftene har stått for, blir snudd. Ved dette kommunevalget kan vi starte prosessen fram til stortingsvalget i 2021.