«Når næringslivet satser offensivt, så må det offentlige følge på»

Meninger

Gårdagens utspill fra VNS, Nordlaks og Holmøy Maritime om Veipakke Vesterålen må vi bare omfavne og ta videre.


– Vesterålen har ikke vært prioritert. På tide at vi stiller infrastrukturkrav

Knut Roald Holmøy i Holmøy Maritime har stor sans for å se på totaliteten av veiene i Vesterålen, med en felles veipakke. – Å tenke nytt og bygge nye traseer tror jeg er avgjørende for at vi skal være konkurransedyktige, sier han.

Veipakke Vesterålen er lansert:

– Å få til de mest effektive traseene, som knytter oss opp mot Hålogalandsveien

I Vesterålen er det 706,2 kilometer fylkesvei. «Veipakke Vesterålen» skal få ned pendleravstanden i regionen, og stå for en satsing på infrastruktur som legger til rette for vekst i næringslivet.

– Dette blir det største veiløftet siden bruene kom

Vesterålen Næringslivssamarbeid lanserer Veipakke Vesterålen. I den skal kommunene forene krefter og samlet stå bak krav til Nordland fylkeskommune, for å endelig få et stort løft når det gjelder fylkesveiene i regionen.

 

Når næringslivet satser offensivt, så må det offentlige følge på. De invisterer og skaper attraktive arbeidsplasser, men peker samtidig på utfordringen med transport, miljø og rekruttering av kompetanse. Alle regioner ønsker å å få de unge tilbake, og Vesterålen må jobbe hardt for å vinne den konkurransen.

I tillegg skal også vi ta miljøansvar. Næringslivet har pekt på et vesentlig tiltak som «Veipakke Vesterålen» løser. Veipakke Vesterålen er ergo viktig og riktig å jobbe videre med. Høyre støtter selvfølgelig dette, og vi skal være garantist for at Hadsel kommune får behandlet sin del av pakken innen februar 2020. 3 av Nord Norges 10 mest trafikkerte veier for sjømatnæringa befinner seg i Vesterålen, og næringslivet har i en årrekke vært nødt til å forholde seg til premissene som har vært lagt av fylket med gamle smale veiløsninger full av svinger og telehiv. Når Nfk eier 75% av veiene i Vesterålen må utbedret samferdsel løftes i fellesskap.

Det er på tide at man får en kraftig utbedring, både for at havbruk- og oppdrettsnæringa effektivt skal få ut varene sine, men også av miljøhensyn og utvidelse av arbeidsmarkedet. Om man starter Hadsel sin trase på Fiskebøl og legger tunnel under fjorden, innlemmer man også oljevernbasen/oljevernsenteret på Fiskebøl som vil ha behov for kompetanse fra hele regionen. Høyre applauderer den klare bestillingen fra næringslivet!