«Ønsker å vurdere hurtigbåtrute Andøy-Harstad»

Meninger

Andøy FrP ønsker en vurdering av en hurtigbåtrute mellom Andøya og Harstad, og muligens fra Sortland via Risøyhamn, Dverberg, til Harstad, via Grøtavær. En slik rute vil være en mulighet for utvikling av både infrastruktur, arbeidsplasser og økt bevegelighet. Båtruten vil knytte to viktig regioner sammen til en sterkere enhet.

En slik båtrute vil bety fleksible løsninger for transport mellom regionene, og etter FrP sin mening vil dette styrke næringslivet i begge regioner. Spesielt vil reiselivet i Vesterålen, og spesielt Andøy og Harstad regionen kunne styrkes. Det kan bety at turister som kommer med fly enten over Harstad/Narvik lufthavn eller Andøya og Skagen lufthavn får større fleksibilitet, og kan bety at turistene både kan bli lengre i regionen, og slik bidra til utvikling av øvrig næringsliv.

Samtidig gjør du regionen mer fleksibel i forhold til arbeidslivet, det kan muliggjøre en pendler mulighet som betyr ca. 1 – 1,3 timer reise fra Andenes til Harstad. Dersom en har en rute til og fra Andøya (Dverberg) og Harstad på morgenen, og en på ettermiddagen vil en kunne utnytte større fleksibilitet for pendling til og fra Andøy-Harstad.

Dersom en forlengelse av jernbane til Nord-Norge, med Harstad som en mulig endestasjon, vil en slik båtrute bety at Andøy/Vesterålen gis en lettere tilgang til jernbane.

Etter Andøy FrP sitt syn vil dette være god samferdselspolitikk, næringspolitikk, reiselivspolitikk, og vil gi regionen flere muligheter til utvikling. Andøy FrP ønsker å arbeide for et slikt samferdselstilbud kan bli realisert i samarbeid mellom de to regionene, og dermed knytte oss tettere sammen.