«Oppdrettsnæringen er gjøkungen i fremmed reir. Den sprer avføring fritt ut i fjorder og sund i mengder som tilsvarer avføring fra cirka 40 mill mennesker.»

Meninger

Er det fremskritt og fornyelse i oppdrettsnæringen som står i hodet på fiskeristatsråd Harald Tom Næsvik (FrP)? Tar FrP grep for å modernisere oppdrettsnæringen eller skal en fortsette med en teknologi som i prinsippet er den samme som ble brukt ved næringens spede begynnelse?

Oppdrettsnæringen er gjøkungen i fremmed reir. Den sprer avføring fritt ut i fjorder og sund i mengder som tilsvarer avføring fra cirka 40 mill mennesker. Dette synes fiskeriministeren er greit og han går «i strupen på» kommuner som tar ansvar og som vil stoppe forurensningen, rømmingen og lusepåslag på så vel oppdrettfisken som villfisk. Her er hva ministeren sa da Tromsø kommune senhøstes 2018 vedtok at de ikke vil tillate nye oppdrettskonsesjoner i kommunen med mindre driften skjer i lukkede anlegg: «Jeg synes det er et veldig trist vedtak, fordi det sender et veldig dårlig signal til en av våre aller viktigste og fremvoksende næringer» (uth.her). https://www.nrk.no/troms/fiskeriministeren-slakter-oppdrettsvedtak_-_-det-er-veldig-trist-1.14306258

Er det ikke prinsippet om at «forurenser betaler» som gjelder hr. Statsråd? Skal Norge oppnå «konkurransefortrinn» i forhold til stater med ansvarlige næringsutøvere og myndigheter ved å bryte EUs vanndirektiv som er gjeldende rett i Norge?

Senterpartiet mener det motsatte av statsråd Nesvik og har programfestet (2017-2021 s. 22): følgende: «Fjerne konsesjon for produksjonsmetoder i havbruksnæringen som ikke påvirker det ytre miljøet negativt, som oppdrettsanlegg på land og lukkede anlegg til sjøs».

Derfor sier vi i Senterpartiet at Tromsø kommune har sendt ut et svært godt signal til oppdrettsnæringen: Ta kostnadene ved virksomheten selv. Ikke skyv kostnadene over på samfunnet, på rekefiskerne, fjordfiskerne, laksefiskerne og andre berørte.

I de kommuner der Senterpartiet kommer i posisjon etter valget skal vi sørge for at kravet om lukkede anlegg blir påbudt innenfor kommunens grenser. Vi kommer ikke til å fire på dette punkt.