«Kampen for Stokmarknes Lufthavn»

Meninger

Bolyst i en kommune er knyttet til at innbyggerne tilbys gode kulturtilbud, at barn- og unge får gode oppvekst- og utdanningstilbud, gode helse- og omsorg, attraktive boligområder, attraktive arbeidsplasser, gode servicetilbud og ikke minst gode kommunikasjonsløsninger.
Etableringslyst for næringslivsaktører er betinget av gode offentlige tjenester til konkurransedyktige pris, et kompetent arbeidsmarked, tilgang på varer og tjenester og gode- og konkurransedyktige kommunikasjonsløsninger.
For at Hadsel skal fremstå som attraktivt i konkurranse med andre kommuner må vi score høyt på alle områdene.
 

Konkurransedyktige og effektive kommunikasjonsløsninger fremstår som ett av de viktigste parameterne for bo- og etableringslyst. Det er derfor sterke beklagelig at Stokmarknes lufthavn over de siste årene har opplevd sterkt redusert rutetilbud og økte billettpriser. Når innbyggerne og næringslivet må betale tett på kr. 4.000 t/r Stokmarknes – Bodø, er det uhørt når vi vet at Svolvær – Bodø er 40% billigere. Den store forskjellen i pris og rutetilbud oppstår fordi Stokmarknes er en kommersiell flyplass som regjeringen anser kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt, mens Svolvær er beskyttet av FOT (forpliktelse til offentlig tjenesteyting) frem til 31. mars 2022 fordi man ikke anser at den kan drives økonomisk lønnsomt.

Med den negative utviklingen vi har vært vitne til på Stokmarknes lufthavn, er det helt utrolig at Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som har hatt styringen i Hadsel gjennom 4 år, ikke har klart å overbevise samferdselsministeren og andre sentrale politikere om at Stokmarknes må tilbake til FOT. Slik situasjonen er i dag er det kun gjennom FOT at regionens befolkning og næringsliv får tilbake et forutsigbart flytilbud på linje med priser på linje med Svolvær og Leknes.

Parallelt med å få på plass FOT, må det jobbes intensivt med å realisere tunell under Hadselfjorden og felles storflyplass for Vesterålen og Lofoten lokalisert til Skagen, Et slikt løft vil være den viktigste driveren for økt bolyst og næringslivsetableringer i Hadsel og storregionen Lofoten og Vesterålen.