«Alle må få full plass i introduksjonsprogrammet»

Lasse Karlsen, leder i Vesterålen Unge Høyre.  Foto: Innsendt

Meninger

Alle kommuner i Norge har et ansvar om å tilby alle flyktninger norskopplæring gjennom introduksjonsprogrammet, ifølge introduksjonsloven.

Loven sier at kommunen må lage et tilbud til  alle mellom 18 og 55 år. Målet med introduksjonsprogrammet er å lære alle grunnleggende ferdigheter i norsk, gi innsikt i norsk arbeidsliv og forberede til deltakelse i yrkeslivet eller videre utdanning.

Det blir opp til hver enkelt kommune og deres ressurser hvem som får tilbudet utover dette. I Vesterålen finnes det få tilbud som er beregnet på de som ikke skal ut i arbeidslivet. Mange som ønsker å lære norsk og bli kjent med det norske samfunnet risikerer å få et begrenset tilbud av kommunen i form av et fåtall timer norskopplæring i uken.

Språkopplæring skjer ikke bare på skolen. Like viktig er sosialisering på jobb, med naboer og venner, fritidsaktiviteter og annen deltakelse i samfunnet. Såkalt hverdagsintegrering. Det er vanskelig å føle seg trygg når man ikke forstår språket i landet man har kommet til.

Foreldre og besteforeldre er en viktig del av barna og deres barns liv. De blir også en viktig del av deres integrering i samfunnet. Det burde være et mål at alle lærer seg norsk så raskt som overhodet mulig etter at de har blitt bosatt i kommunen. Alle som har helse til å delta i introduksjonsprogrammet må få muligheten til å gjøre det uavhengig av alder.

Hvis jeg blir valgt vil jeg sammen med Sortland Høyre utvide tilbudet om å ta del i språkopplæringen, slik at det blir fleksibelt, individuelt tilpasset, og flere kommer seg raskere ut i arbeid.