– Andmyran i panikk

  Foto: Tord Viken

Meninger

Med bakgrunn i behandlingen av kommunens uttalelse om å gi utsettelse til iverksetting av Andmyran vindpark, fikk saken et oppsving, og ble en valgkampsak.

Vindkraft er en fornybar kilde til mer elektrisk energi og vi trenger noe mer elektrisitet i Norge for blant annet å erstatte fossile energikilder i industrien. Men vinninga går opp i spinninga for prosjekter som Andmyran. Fordi akkurat DETTE prosjektet er planlagt på en av Europas største sammenhengende torvmyrer, blir klimaregnskapet mest sannsynlig negativt.

I det siste Aftenposten Viten er det en lang artikkel om akkurat dette tema. Vindkraft og myr. Biologiprofessorer og forskere på økologi i myr er skeptiske. For er det ikke slik at vi skal fase inn ny fornybar energi for å kutte klimagassutslipp? Er ikke det selve målet?

Det vi vet om myr er at dette er vårt akrtiske karbonlager. Ingen andre naturtyper lagrer mer karbon, 7 ganger mer enn andre naturtyper som feks skog. Og dagen en setter spaden i denne myra starter frigjøringen av karbonet. Sånn fungerer biologien,fysikken og kjemien. Det er ikke mulig å endre.

Men utbygger sier det skal gå bra sier du? Myra skal ikke dreneres? Ja. Det sier utbygger. Men per i dag foreligger det ingen teknisk løsning som kan garantere at myra ikke blir drenert.

Men hvorfor er Andmyran viktig? Andmyran består av torvmyr og blautmyr, og deler av området er vurdert som sterkt truet -så kalt atlantisk høymyr -en svært sjelden naturtype i hele Europa. I den nye rammeplanen for vindkraft er Andmyran utelatt, på grunn av naturverdier og myras evne som karbonlager. Så med dagens kunnskap, ville konsesjonen mest sannsynlig ikke bli gitt i det hele tatt.

Konsesjonseier har derimot fått panikk og er i disse dager på Andøya for å tale utbyggingens sak, informere grunneiere, kommune og allmennhet. Selv om saken ennå ikke er gitt utsettelse fra NVE, har nå utbygger svært dårlig tid om de skal kunne fylle dagens ramme til konsesjonen.

Vi har både kunnskap og anledning til å fatte en bedre beslutning enn sist, ved å si nei til utsettelse. Det er nå på tide å la denne konsesjonen løpe ut i sanden. Og planene for Andmyran vindpark forblir i skuffen, skuffen låses og hele skuffeseksjonen sendes på nærmeste godkjente forbrenningsanlegg for produksjon av varme. Den eneste energiproduksjonen som burde komme ut av dette prosjektet.