– Miljøpartiet De Grønne prioriterer langsiktig forvaltning foran kortsiktig profitt

Meninger

Oppdrettsindustrien må forhindres fra å ødelegge matfatet vårt. Skal vi leve av oppdrett i framtida, så må næringen tvinges til å ta miljø på alvor, og den jobben kan starte nå i en kommune. Da kreves det lokalpolitikere som tør å ta tak i problemene og vise vei for en bærekraftig næring. Slik de har gjort i Andøy, der et samlet kommunestyre har takket nei til åpne oppdrettsanlegg. Se hva som nå skjer sør på andøya, et innovativt prosjekt med lukket teknologi som skaper interesse fra hele landet realiseres.

I Stortinget har De Grønne foreslått en overgang til lukkede anlegg, merking av laks for å kunne spore rømt fisk, forbedring av trafikklyssystemet, forbud mot dumping av lusemidler og forbud mot bruk av giftig kobberimpregnering. Vi har oppdrettere som drifter bra, og all honnør til dem. Men vi har også anlegg hvor opp mot 40 prosent av laksen dør før slakt, og totalt døde 53 millioner laks i norske merder i fjor. Tilsvarende dødelighet i norsk landbruk hadde ført til ramaskrik.

Miljøpartiet De Grønne i Sortland krever full rensing av utslipp til sjø. Vi ønsker kun nye konsesjoner for oppdrett i lukkede anlegg, og vi vil at gitte konsesjoner gradvis skal over i lukket teknologi. Hvert år slipper oppdrettsnæringen ut 10 000 tonn fosfor i sjøen, gjennom slam og fôrrester. Dette er en knapp ressurs, som verden er avhengig av for å produsere mat. Ved å se på avfallet fra laksen som en ressurs, slik de gjør i Andøy, vil den kunne gi nye arbeidsplasser som også Sortland ønsker seg.  Da må vi tørre å tenke nye tanker i Sortland.

Vi vil at oppdrettsindustrien skal betale for bruk av felleskapets areal.  MDG vil derfor innføre en todelt beskatning for næringa. En høyere forurensningsavgift for åpne anlegg som går direkte til staten og refordeles til alle kommunene. Og en lavere for lukkede anlegg som går direkte til vertskommunen. Slik vil det lønne seg å velge lukket teknologi, for oppdretter, for kommunene og ikke minst for livet i havet.

Bakgrunnen for Miljøpartiet De Grønne sin politikk er at det også er din og min fjord. Det er også fjorden til dem som kommer etter oss, din datterdatters datter skal kunne spise reker og din sønnesønn skal kunne leve av det havet gir han. Da trengs det langsiktig tenkning. Det finnes et parti i Sortland der alle politikerne setter reint hav, villaksen, fiskeriene og en bærekraftig forvaltning av ressursene foran kortsiktig profitt