Fremtidens skole i Øksnes

Meninger

Ingen skal være i tvil, Øksnes Arbeiderparti sin visjon for Øksnes-skolen er klar:

•           fortsette arbeidet med å bygge ut til to paralleller ved Myre Skole, som en del av det nye skolekvartalet med kulturhus og basseng

•           utbedre og vedlikeholde Alsvåg skole for fremtiden som 1 til 7-skole

Skolestruktur i Øksnes har vært en lang og kontinuerlig prosess helt tilbake til 2006. Nå er det på tide at det politiske miljøet i Øksnes lar det være ro rundt saken. Hverken elever, foreldre eller de ansatte i skolen er tjent med at det skapes usikkerhet rundt dette.

Det er på tide at fokuset flyttes til å skape et best mulig innhold i skolen, bare slik kan vi utvikle og skape en fremtidsrettet lærearena til beste for hele Øksnes.